Alle mutaties op een grootboekkaart in periode ophalen in Excel

Is het mogelijk om bijvoorbeeld alle mutaties van een grootboeknummer van een bepaalde periode onder elkaar te krijgen?

De meest gebruikte manier hiervoor is het Get My Report-rapport “Boekingsregels”:

De handleiding hiervan staat op:

Daarnaast kun je ook bijvoorbeeld een van de voorbeeld Invantive Control-rapporten gebruiken zoals:

  • Exact Online - Sample - General Ledger Transaction Information.xlsx
  • Exact Online - Sample - General Ledger Transactions per GL Account and Year.xlsx

Tenslotte is ook een volledige download, eventueel gefilterd met de tussenstap, mogelijk via Data Analysis-menu onder Bouwblokken in het Modelleur-lint van Invantive Control for Excel.