Mutaties meerdere grootboekrekeningen

Kan iemand mij vertellen hoe ik grootboekmutaties kan opvragen van meerdere grootboekrekeningen binnen de Get My Report module “Boekingsregels”?
Dus bijvooorbeeld van 7500 tot 7700.

Welk teken moet ik gebruiken om van en tot/met grootboeknummers te gebruiken?

De module Boekingsregels haalt alle boekingen uit Exact Online op voor een of meerdere administraties in 1x. Deze module ziet er grofweg zo uit:

Via de rechter rode pijl kan de documentatie gevonden worden (Engelstalig). Zoek hierin op “General Ledger account code pattern”:

General Ledger account code pattern; only include transaction lines whose General Ledger account code matches the specified pattern.

Bij de doorklik naar “pattern” staat uitgelegd hoe het zoekpatroon gebruikt kan worden:

Parameters can be based be a “pattern”. A pattern defines a condition that must apply for data to be included in your output.
The following conditions must apply:

  • The pattern must match the value being checked to match for all non-special characters. For instance, the pattern ‘John’ matches solely the value ‘John’.
  • The special underscore character (’_’) matches any characters. For instance, the pattern ‘J_hn D__’ matches ‘John Doe’ and ‘Jahn Dim’.
  • The special percentage character (’%’) matches any sequence of characters, including the empty sequence. For instance, the pattern ‘%John%’ matches ‘John Doe’, ‘Carol and John Doe’ and ‘Me, Myself and John’.

In dit geval zou voor 7500…7700 dus alleen “7%” gebruikt kunnen worden om alle grootboekrekeningen die beginnen met een “7” uit te lezen. Dit dient dan verder handmatig nabewerkt te worden.

Bij gebruik van Invantive SQL of Power BI kan een filter toegevoegd worden respectievelijk via een zogenaamde where-clause of via een “filterstap”. Deze functionaliteit is bewust achterwege gelaten op Get My Report voor de eenvoud.