An existing connection was forcibly closed by the remote host

Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host… The exception was raised by the IDataReader interface.
Deze foutmelding bij een OData-verbinding is inmiddels algemeen bekend. Ik heb meerdere topics gevolgd op Invantive (en ook PBI Community), maar vooralsnog is deze error naar mijn weten nog steeds niet opgelost. De meldingen komen voornamelijk voor bij de grotere databases, hier heb ik inmiddels een datareductie op uitgevoerd. Het aantal foutmeldingen is ietwat gereduceerd, maar komt op sommige dagen ineens weer frequent voor.
Wellicht dat ik de time-out functie in de code weer wat ga verhogen om hopelijk van dit probleem af te zijn.

Deze melding kan meerdere oorzaken hebben, waaronder inderdaad problemen die PowerBI.com heeft met grotere datasets.

De geadviseerde time-out bij intensieve downloads (ook voor kleine datasets i.v.m. beperking aantal downloadstromen) is 4 uur. Zie Vermijd time-out fout bij Power BI OData download voor meer details.

Welke HTTP statuscode en/of melding staat in Bridge Online Monitoring bij een dergelijk request?

Geen foutmeldingen in Bridge Online. Bij eerdere berichten over dit probleem was dit ook het geval.
Het probleem doet zich alleen voor in de online omgeving van Power BI. In Bridge Online wordt geen error gedetecteerd en in de desktopomgeving van Power BI kan altijd ververst worden.

Een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd om dit probleem te voorkomen.

Is dit probleem nog opgetreden in april of mei 2023?

Goed om te horen!

De eerste drie weken van april 1 à 2 foutmeldingen ontvangen. Daarna gaf zo’n 25% van de herlaadpogingen de bekende foutmelding. Tot en met zondag 14 mei.
Sindsdien geen enkele keer meer deze foutmelding ontvangen.
Hopelijk blijft dit zo.

1 Like

Helaas komt de foutmelding de laatste weken weer geregeld voor; van de laatste 24 herlaadpogingen kreeg ik 10 keer weer de melding.
Nog steeds zie ik geen foutmeldingen in Bridge Online en heb ik verder niets gewijzigd t.o.v. een aantal weken geleden en heb ik voorgestelde acties (time-out instellen, etc) al in een eerder stadium uitgevoerd.

Ter controle drie vragen:

  • Alle downloads zijn in Invantive Bridge Online gekenmerkt als “groen” (succesvol afgerond)?
  • Of zijn de gefaalde “rood”?
  • Is het daarnaast mogelijk om tenminste 1 specifieke request ID toe te voegen als antwoord (titelbalk Invantive Bridge Online Monitoring Details)?

Bij deze foutcode zijn ook de betreffende regels groen gekleurd.
Het lijkt erop dat de databasetabel waar de foutmelding door ontstaat vier maal wordt gelezen (ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol). Voorheen was dat volgens mij niet het geval, maar dat kan ik mis hebben.
Eén van de vier Verzoek ID’s is
80000668-0000-a800-b63f-84710c7967bb (HTTP/1.1)

Per abuis is dit topic verder niet meer opgevolgd.

In de periode tussen juli 2023 en mei 2024 zijn een groot aantal verbeteringen doorgevoerd om de kans van optreden van dit probleem te voorkomen.

Mocht dit probleem nog spelen, gelieve dan een geanonimiseerde screenshot met request ID zichtbaar toe te voegen.

Deze vraag is automatisch gesloten na 1 week inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.