Autotask itgenatr011 - The user log on code must be specified

Ik krijg bij het refreshen in Power BI, onderstaande foutmelding:

DataSource.Error:
Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(The database ‘On IT - reporting@weareonit.com-on-it-autotask: on-it-autotask’ could not be opened. (itgenatr011, ed4c6e5b-b7c9-43d3-983b-f19389490c75))
… dito voor 3 en 4 versie
Details:
DataSourceKind=OData
DataSourcePath=https://bridge-online.cloud/acme-autotask/odata4

Ik vind niet meteen informatie op het forum hoe ik deze oplos; graag advies.

Bijkomend: bij Monitoring Bridge Online zie ik onderstaande:

  • Message Code: itgenatr011
  • Exception: The database ‘ACME - reporting@acme.com-acme-autotask: acme-autotask’ could not be opened. The user log on code must be specified.

Advies is om nogmaals te proberen. Het is geen bekend probleem, maar mogelijkerwijs is de storing veroorzaakt door een online upgrade van Invantive Cloud-componenten.

Mocht probleem zich herhalen, gelieve dan een (geanonimiseerde) afdruk van Invantive Bridge Online Monitoring van een falend verzoek toe te voegen waarbij de titelbalk volledig zichtbaar blijft.

Het request is 80000b0b-000c-ea00-b63f-84710c7967bb.

De foutcode itgenatr011 geeft aan dat de aanmeldcode van de gebruiker ontbreekt.

Advies is om de autorisatie van de datacontainer te vernieuwen zoals beschreven in Autorisatie vernieuwen vereenvoudigd met Bring Your Own App op Exact Online.

Voor een juiste werking dient u bij de datacontainer de volgende tekst te zien staan:

image

De Autotask-datacontainer zal niet werken indien u dit ziet staan:

image

De datacontainer kunt u opvragen door in het menu te kiezen voor “Databases”, de juiste database te kiezen, de button “Datacontainers” te kiezen en dan de juiste datacontainer.

Mocht de knop “Autorisatie vernieuwen” niet beschikbaar zijn, verwijder dan de datacontainer en voeg hem opnieuw toe door bij de juiste database de button “Datacontainers” te kiezen en dan “Nieuw”.

Thanks, that worked!

1 Like

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.