"Blocked pending review"

Bij het aanmelden op Invantive Cloud kan in het dashboard onderstaande afbeelding verschijnen:

Blocked pending review

Blocked pending review
Access to functionality has been restricted pending review.

Dit betekent dat het gebruikersaccount nog niet gecontroleerd is. Alle gebruikersaccounts worden gecontroleerd op basis van een aantal aspecten, zoals:

  • is het account tot een persoon herleidbaar (als het geen service account is)?
  • hoort het e-mailadres bij de organisatie?

Een account verliest een groot deel van de mogelijkheden als de review 14 dagen na het opvoeren van het account niet succesvol afgerond is.

Door “More…” te kiezen worden de eventueel achterliggende blokkades getoond.

Gelieve eventuele opmerkingen in het scherm “My profile” te corrigeren.

Mochten er nog vraagpunten resteren of mocht het onduidelijk zijn, gelieve dan onderstaand een Antwoord achter te laten of een e-mail met de aanmeldcode van het account te sturen aan security@invantive.com.