Configureren Invantive Data Hub na verkrijgen Loket client ID en client secret

Sinds enige tijd is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de Invantive client ID en client secret voor het aanmelden op Loket. Ondertussen heb ik een eigen client ID en client secret voor Loket.

Hoe stel ik Data Hub in dat deze de nieuwe client ID en client secret gebruikt?

Het is nodig een nieuwe verbinding te definiëren, of een bestaande te bewerken. Dat kan het gemakkelijkst via het handmatig bewerken of maken van een settings-bestand. Deze vind je in de map Invantive in de gebruikersinstellingen.

Het volgende bestand kan aangemaakt worden (voorbeeldnaam settings-loket.xml) in de bovengenoemde map. Let op dat de teksten binnen << en >> vervangen moet worden door de echte waarden.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<settings version="5">
 <group name="<<bedrijfsnaam>>" sortingOrder="0" >
  <connection name="Loket" authentication="Application">
   <database
    provider="LoketNlRest"
    order="10" 
    alias="lnl"    
    userLogonCodeMode="Hidden"
    passwordMode="Hidden"
    defaultUserLogonCode="<<Loket gebruikersnaam>>"
    defaultPassword="<<Loket wachtwoord>>"
    connectionString="api-client-id=<<client ID>>;api-client-secret=<<client secret>>"
   />
  </connection>
 </group>
</settings>

Het kan zijn dat je dan nog een foutmelding krijgt over “consent”. Zie daarvoor Data Hub instellingen voor verbinding met Loket.nl.

Zie ook Belangrijke wijziging Loket.nl: voorkom een storing en handel voor einde augustus.

Telefonisch hebben we vernomen dat het probleem nog niet is opgelost en dat er meer ondersteuning nodig is om de Loket database te configureren.

Aangeraden wordt om een kort consult in te boeken om de configuratie te laten nalopen. Dat kan via de volgende link: Boek constancy.