CustomFields Simplicate database-Power BI

Ik wil graag custom fields gebruiken uit een Simplicate database in Power BI.

Het lukt me wel om de betreffende custom fields binnen te halen als losse tabel, maar het is vervolgens niet mogelijk om deze velden te koppelen aan bestaande dimensies (in dit geval projecten).

Heeft iemand hiervoor een oplossing?

Is het mogelijk om een voorbeeld (eventueel met maar mag ook zonder data) toe te voegen van de kolommen in projecten die je ziet en de eigen veldwaardes?

Ik maak in dit geval gebruik van de volgende tabellen:

= Bron{[Name=“Simplicate.Projects.ProjectOptionCustomFields@spe”,Signature=“table”]}[Data]

En ik verwacht deze velden terug te vinden in:

= Bron{[Name=“Simplicate.Projects.ProjectOptionCustomFields@spe”,Signature=“table”]}[Data]

In dit geval zijn de projecten gelabeld onder verschillende categorieën.

Het probleem is nog niet geheel duidelijk. Is het mogelijk wat voorbeeld qua data toe te voegen?

Het probleem doet zich helaas nog steeds voor. Zoals gezegd is het mogelijk om in Simplicate gebruik te maken van Customfields. Het is wel mogelijk om deze custumfields op te halen (als dimensie), maar het is niet mogelijk om te koppelen aan feiten, omdat de key ontbreekt in deze tabellen.

Voorbeeld:

= Bron{[Name=“Simplicate.Projects.ProjectOptionCustomFields@spe”,Signature=“table”]}[Data]

Label Value
Optie 1 customfieldoption:f76298d8d73737
Optie 2 customfieldoption:f8461456484546
Optie 3 customfieldoption:f922858d737376

= Bron{[Name=“Simplicate.Projects.Projects@spe”,Signature=“table”]}[Data]

In deze tabel verwacht ik deze customfieldoption value terug als key, helaas kan ik dit niet ophalen.

Kunnen jullie dit oplossen?

Is het mogelijk om delegatie te verstrekken zoals beschreven in Toegang via delegatie op Invantive Cloud voor consultants ?

Ja dat kan. Wie moet ik toevoegen?

Het ophalen van Simplicate.Projects.ProjectOptionCustomFields leidt tot de URL:

https://acme.simplicate.com/api/v2/projects/projectcustomfields?offset=0&limit=100

Hierin staan de definities van custom fields. De waardes van de Simplicate Custom Fields staan als het goed is in ProjectCustomFields. De custom field values voor projecten zijn op te vragen met bijvoorbeeld de query:

select id
,   id_1
,   name
,   value
,   position
,   value_type
from  ProjectCustomFields
where value is not null
limit 100

met als resultaat:

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.