Invoices 2020 bevat niet alle projectgegevens in deel records op Simplicate

Ik heb Simplicate direct gekoppeld aan Power BI.
Vergeleken met excel export direct vanuit Simplicate mis ik voor 2020 in 1222 van de 1722 records de project gegevens.

Zojuist met SQL editor een test gedaan op alleen invoices 2020. Zelfde probleem.

Welke tabel en velden gebruik je om dit vast te stellen? Kan lastige zijn via forum maar staat me bij dat iemand anders er ook over had en dat dat een eigenschap van de Simplicate API was.

Tabel invoices en veld projectname.
Draai ik via SQL Editor en exporteer, dan krijg ik hetzelfde probleem.
Kan daar precies zien wat ik mis.
Heb inmiddels een mail naar Simplicate verstuurd.

Oké. Met Invantive Cloud kun je op dit moment niet als gebruiker opvragen wat er precies uitgewisseld wordt met de API’s. Dat is eigenlijk wel een gemis (change aangevraagd).

Met de on-premise versies van Invantive SQL kan dat wel zoals hier beschreven. Mocht je Invantive Query Tool bijvoorbeeld gebruiken, dan kun je de native call data bewaren van de facturen en daarna in de bestanden kunnen kijken of de waarde van het ontbrekende veld er in staat.

Als het er niet in staat: live with it of neem op met platform leverancier (in dit geval Simplicate).

Als de waarde er wel in staat, bedenk dan of dat een bug of wens is. In eerste geval melden bij support@invantive.com, liefst met schermafdruk van Simplicate waar de waarde staat en (waar nodig geanonimiseerd) de native call data. In tweede geval als idee toevoegen in de daarvoor voorziene categorie. Let op: alles wat je aan idee toevoegt is publiek.

Merk op dat Simplicate tegenwoordig ook op regelniveau projectinformatie vastlegt. Op Invantive Cloud en de 20.1 BETA zie je daarom meerdere project ID kolommen:

image

De naamgeving van project_id_1 zal echter nog wijzigen binnenkort. Lukt het met de volgende query de gegevens uit Simplicate op te vragen via de Simplicate API’s?

select invoice_number
,   id
,   date
,   organization_name
,   description
,   price
,   project_name
,   project_id
,   project_id_1
from  InvoiceDataInvoiceLineInvoices
where date > '2020-10-01'
limit 10000

Merk op dat datums in Simplicate een tekst zijn. Om goede prestaties te krijgen kun je het beste hierop filters ook definiëren als tekst.

Na analyse blijkt dat de Simplicate driver niet de tabel InvoiceProjects bevat. In de Simplicate API metadata-definitie in swagger.json is deze niet opgenomen. Een bug report is hiervoor ingediend bij Simplicate. Er is nog geen bekende oplostijd.

De metadata van de Simplicate API bevat de InvoiceProjects nog niet.

Als workaround is een handmatige toevoeging gemaakt voor InvoiceProjects. Die bevat de projecten per factuur.

Onder een Simplicate factuur zijn er dan de regels en er naast dan ook de gerelateerde projecten.

Simplicate projectfacturen SQL query

Vanaf release 20.1.404 van Invantive Cloud is deze tabel beschikbaar voor Power BI, Power Query en Azure Data Factory. Ook komt deze nieuwe tabel mee met de 20.1.404 BETA van Query Tool en Data Replicator voor SQL gebruikers.