Databronnen toevoegen aan OEM-abonnement

Met een OEM-abonnement kan de OEM-abonnementhouder diensten inclusief dataverwerking aanbieden aan eindgebruikers.

Bij het gebruik van een OEM-abonnement met Invantive Cloud kan de omgeving alleen benaderd worden door medewerkers van de abonnementhouder. Eindgebruikers krijgen geen toegang tot Invantive Cloud en de onderdelen daarvan, inclusief Invantive Bridge Online en Invantive App Online. Naast licentietechnisch zou dit ook securitytechnisch ongewenst zijn.

Een OEM-abonnementhouder kan haar toegevoegde waarde op gecontroleerde wijze leveren vanuit één omgeving.

De volgende algemene adviezen gelden, tenzij anders vereist:

  • Registreer per eindgebruiker één of meerdere databases.
  • Registreer per database één datacontainer.
  • Gebruik per datacontainer een aparte aanmeldcode op het achterliggende platform.
  • Laat de aparte aanmeldcode zo weinig mogelijk rechten toekennen.
  • Laat de aparte aanmeldcode reserveren voor exclusief gebruik door de abonnementhouder.