Datafouten Exact Online sinds 24 juni: connected on data container ID ..nl/64397..., but should have been connected to ...nl/8183

Bij replicatie van data uit Exact Online krijgen we vanuit het script telkens de foutmelding:

itgencun016:
Fout -20163: Connected on data container ID https://start.exactonline.nl/64397…, but should have been connected to https://start.exactonline.nl/8183… on alias .

Wat gaat er fout?

Exact Online legt in division 1 de abonnementhouders vast. Per land is er een andere omgeving met een andere divisie 1. De nummering van de klanten is per land anders (zeg maar het veld Code in ExactOnlineREST..Accounts). Uit eerdere analyses lijkt het dat per land bepaalde nummerreeksen gebruikt worden voor abonnementhouders. Ze overlappen mogelijk deels.

Exact Online Datafouten sinds 24 juli

Het lijkt er sterk op dat er regelmatig in het transport bij Exact Online API’s datafouten optreden sinds 24 juni 2021. Er is sprake van tenminste drie soorten problemen die allen vanaf 24 juni voorkomen. De problemen lijken zich te concentreren in de Nederlandse Exact Online omgevingen.

Het probleem beschreven behelst een wisseling tussen klantnummers. Uit een analyse (zie onder) blijkt dat dit structureel en doorlopend gebeurt. Het is dus niet een eenmalig probleem en leidt tot meerdere storingen.

Oplossing

De klantnummers van Exact worden verwerkt in de unieke ID van een datacontainer. Het doorlopend wisselen van ID voor een datacontainer wordt niet ondersteund met Invantive Data Replicator.

Het sterke vermoeden bestaat dat er een nieuwe component is geplaatst (software of harderware) in de keten voor de verwerking van Exact Online API verzoeken. Omdat uit analyse blijkt dat op een zelfde dag meerdere wisselingen kunnen plaatsvinden, raden we de volgende stappen aan om de schade zo klein mogelijk te houden:

 • Draai de replicatie viermaal per dag, zo breed mogelijk verspreid.
 • Gebruik een cache levensduur van 20 uur om de load op Exact Online zo klein mogelijk te houden.
 • Gebruik geen trickle loading of webhook berichten, gebruik dus:
alter persistent cache refresh approach copy when obsolete within '12 hours'
 • Een aantal, maar hopelijk niet alle, van de vier jobs zullen falen me de foutmelding in de titel.
 • De data zal regelmatig bijgewerkt worden, maar minder betrouwbaar.
 • Informeer de gebruikers van de data dat de tijdigheid wisselend kan zijn en dat in praktijk tot 1 dag oude data aanwezig kan zijn.

Dit is geen gegarandeerd goede oplossing, maar zal helpen om de impact te verkleinen totdat Exact Online dit probleem oplost. Een melding is gemaakt via een informeel kanaal en het probleem schijnt bekend te zijn.

Klantnummers Exact Online Nederland

Klantnummers in Exact Online Nederland hebben in het algemeen een van de volgende formaten:

 • vijf of zes cijfers zoals ‘17236’
 • ‘10’ gevolgd door zes cijfers
 • ‘11’ gevolgd door zes cijfers
 • ‘33’ gevolgd door zes cijfers
 • ‘34’ gevolgd door zes cijfers
 • ‘548’ gevolgd door vijf cijfers
 • ‘642’ gevolgd door vijf cijfers
 • ‘643’ gevolgd door vijf cijfers
 • ‘8’ gevolgd door zes cijfers, zoals ‘8001234’
 • ‘9’ gevolgd door zes of acht cijfers

Wisselende klantnummers in Nederland

Sinds 24 juni jongstleden worden regelmatig wisselende klantnummers gerapporteerd voor een administratie binnen een abonnement. De klantnummers variëren dan per administratie binnen het abonnement tussen een laag en een hoog getal. Voor een ondernemer kan dat, omdat de gekoppelde accountant een ander klantnummer heeft. Voor accountants kan dat niet.

Het hoge getal heeft dan in de gevonden gevallen 8 cijfers, beginnend met ‘64’. Het lage getal kan een klein getal zijn of zoals in de foutmelding een ‘8’ gevolgd door zes cijfers.

De bulk van het gebruik van verschillende klantnummers voor één abonnement gebeurde op 24 juni 2021. Echter, in een steekproef over 329 administraties van een accountant bleek dat van die 329 er 14 waren die ook na 24 juni wisselende klantnummers hadden. Bijvoorbeeld division 6279 (waarbij ‘nvt’ staat voor een dag waarop geen metingen beschikbaar waren):

Datum Klantnummer laag Klantnummer hoog
23-6 X -
24-6 - X
25-6 X -
26-6 X X
27-6 X X
28-6 X X
29-6 X X
30-6 X X
1-7 X X
2-7 - X
3-7 nvt nvt
4-7 - X
5-7 - X
6-7 X -
7-7 X -
8-7 X -
9-7 nvt nvt
10-7 nvt nvt
11-7 nvt nvt
12-7 X -
13-7 X X
14-7 X X
15-7 X X
16-7 X -
17-7 X -
18-7 X -
19-7 X X
20-7 X X
21-7 X X
22-7 X X

Het is onduidelijk wat er sinds 24 juni gebeurt bij Exact op dit gebied. Wat wel opvalt is dat sinds pakweg juni ook regelmatig HTTP 408 en sinds de 25e juni HTTP 599 storingen optreden die voorheen niet of veel minder optraden.

Klantnummers Exact Online België

Klantnummers in Exact Online België hebben in het algemeen een van de volgende formaten:

 • ‘972’ gevolgd door zes cijfers
 • ‘6’ gevolgd door vijf cijfers

Klantnummers Exact Online VK

In het Verenigd Koninkrijk is het klantnummer in het algemeen

 • ‘14’ gevolgd door vijf cijfers
 • ‘5’ gevolgd door vijf cijfers
 • ‘6’ gevolgd door vijf cijfers
 • ‘8’ gevolgd door vijf cijfers

Klantnummers Exact Online Duitsland

In Duitsland is het klantnummer in het algemeen

 • ‘10’ gevolgd door vijf cijfers
 • ‘6’ gevolgd door vijf cijfers
 • ‘7’ gevolgd door vijf cijfers

Klantnummers Exact Online Frankrijk

In Frankrijk is het klantnummer in het algemeen

 • ‘12’ gevolgd door vijf cijfers

Klantnummers Exact Online Spanje

In Spanje is het klantnummer in het algemeen

 • ‘94’ gevolgd door vier cijfers

Klantnummers Exact Online Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is het klantnummer in het algemeen

 • ‘6’ gevolgd door vijf cijfers

Update

Het blijkt dat er een ongedocumenteerde breaking change is geweest in een Exact Online API die gebruikt wordt om het klantnummer te bepalen. Vanaf versie 20.1.530 is hiervoor een aanpassing verwerkt.

Gelieve bij dit probleem te upgraden naar 20.1.530 of nieuwer.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.