Dump van verkoopfactuur, verkooporder en bijbehorende pakbonnen

--
-- TODO:
-- Pakbon bij salesinvoiceline zoeken en ook afdrukken, met datum

--
-- Verkooporders.
--
create or replace table sordct@inmemorystorage
as
select dctsor.division
,   dctsor.id documentId
,   dctsor.salesordernumber
,   sor.Orderid
,   sor.orderdate
,   dae.AttachmentFromUrl
,   dae.filename
,   dae.filesize
from  documentsincremental dctsor
join  documentattachmentfiles dae
on   dae.document = dctsor.id
join  salesorderlinesincremental sor
on   sor.ordernumber = dctsor.salesordernumber
and  sor.LineNumber = 0
where dctsor.modified > sysdate - 10
and  dctsor.salesordernumber is not null

--
-- Verkoopfacturen.
--
create or replace table siedct@inmemorystorage
as
select sor.division
,   sor.documentId
,   sor.salesordernumber
,   sle.invoiceid
,   sle.invoicedate
,   dae.AttachmentFromUrl
,   dae.filename
,   dae.filesize
from  sordct@inmemorystorage sor
join  salesinvoicelinesincremental sle
on   sle.SalesOrder = sor.OrderId
and  sle.LineNumber = 0
join  documentsincremental dct
on   dct.salesinvoicenumber = sle.invoicenumber
join  documentattachmentfiles dae
on   dae.document = dct.id