Enquête F01DGS voor Nationale Bank van België met Exact Online

Enquête

Voor België geldt dat alle ingezetenen wettelijk verplicht zijn de aangifte over hun buitenlandse transacties rechtstreeks aan de NBB (Nationale Bank van België) te leveren. Deze enquête beoogt meer specifiek de dienstentransacties met nietingezetenen.

In Nederland kennen we sinds ongeveer 2004 een vergelijkbare rapportage via DNB aan ECB (DRA), de dienstenrapportage. Dat moet ongeveer het jaar zijn geweest dat we in 3 maanden tijd de volledige DNB/PVK-rapportages volgens WTK gerealiseerd hebben en ergens in die tijd heb ik mijn haren verloren en hopelijk wijsheid gewonnen.

Exact Online

Ook vanuit de Belgische Exact Online kun je deze rapportage automatisch samenstellen. En eigenlijk is dat makkelijker dan een DNB-rapportage. Je kunt bijvoorbeeld met de Exact Online editie van de plug-in “Invantive Control for Excel” de gegevens opvragen. Maar het kan ook met alleen de gratis versie van het Invantive Query Tool.

Een manier om de gegevens te verzamelen is om per leverancier bij te houden als classificatie welke soort van activiteit normaliter afgenomen wordt en op die manier alle transacties met die leverancier per activiteitscode te groeperen en te rapporteren.

F01DGS Queries

De volgende twee queries verzamelen de informatie op basis van de REST API en Invantive SQL. De queries zijn ook terug te vinden bij de menuoptie “Scripts” in Invantive Query Tool.

Eerst de transacties:

select gltransaction_date
,   account_code_attr
,   account_name
,   description
,   amount_value
,   finyear_number_attr
,   finperiod_number_attr
from  GLTransactionlines
where yearrange_from=<>
and  yearrange_to=<>
and  period_from=<>
and  period_to=<> /* There is a counter party involved. */
and  account_code_attr is not null /* Tussenrekening crediteuren */
and  glaccount_code_attr = '<>' /* Accounts Receivables */
and  glaccount_type_attr = 22 /* Exclude exchange rate differences. */
and  gltransaction_transactiontype_number_attr != 82 /* Only in-flow. */
and  amount_value < 0
order
by   gltransaction_date

En dan de leveranciers en hun classificaties:

select account_code_attr
,   account_name
,   account_vatnumber
,   property_code_attr
,   property_description
from  AccountClassifications
where sequencenumber_attr = 1
order
by   account_code_attr