Error bij inladen tabel Branches uit Visma.net

De volgende melding treedt op bij het laden van Branches uit Visma.net in Power BI:

DataSource.Error:
OData: Aanvraag mislukt:
De externe server heeft een fout geretourneerd:
(500) Interne serverfout.
(De identificatie ‘BRANCHES’ is dubbelzinnig.
Geef de volledige naam op, bijvoorbeeld: VismaNet.Branch.Branches, VismaNet.Organization.Branches.
(itgendid201, 3deb7312-500f-4cb2-9ad6-aa651abf72c2))
Details:
DataSourceKind=OData
DataSourcePath=https://bridge-online.cloud/acme-visma-net-financials/odata4/VismaNet.Branch.Branches@vnt
Url=https://bridge-online.cloud/acme-visma-net-financials/odata4/VismaNet.Branch.Branches@vnt

Het probleem treedt niet op bij het raadplegen van Visma.net Branches via SQL-statements. Echter, via de Power BI-connector Bridge Online is het probleem te reproduceren met de volgende URL:

https://bridge-online.cloud/DATABASE/odata4/VismaNet.Branch.Branches@vnt

Dit geeft als melding:

{"error":{"code":"itgendid201","message":"The identifier \u0027BRANCHES\u0027 is ambiguous. Please specify the full name, for instance: VismaNet.Branch.Branches, VismaNet.Organization.Branches. (itgendid201, 40e1e706-49f9-4c73-8a11-cbba00bd76bb)","target":null,"details":[{"code":"40e1e706-49f9-4c73-8a11-cbba00bd76bb","target":null,"message":"Unique ID"}],"innererror":null}}

De query wordt onterecht omgezet in het volgende SQL-statement:

select t.*
from   Branches@vnt t

Een verbeterde release is inmiddels in productie genomen die dit probleem zou moeten oplossen.