Error itgendid040: There is no parameter named 'spn.data_container_alias' bij Exact Online replicatie

Bij het synchroniseren van Exact Online met SQL Server met de nieuwe versie van Invantive Data Replicator krijg ik de melding:

2021-08-01 02:42:11.211 Information itgensql264: Invantive SQL statement gestart.
2021-08-01 02:42:11.274 Warning itgendhb173: Context: begin xxdru_use_active; end;
2021-08-01 02:42:11.290 Error itgencun016: Fout itgendid040: itgendid040: There is no parameter named ‘spn.data_container_alias’. Mogelijke geldige alternatieven: l_cnt, $return. (spn.data_container_alias).
2021-08-01 02:42:13.309 Error itgendid040: ValidationException
at Invantive.Basics.ValidationException…ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable1 uid, Boolean isRecoverable) at Invantive.Sql.ExpressionParser.GetParameterByName(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, ParameterList parameters, String name, Boolean raiseErrorWhenNotFound) at Invantive.Sql.ExpressionParser.<>c__DisplayClass5_0.<CreateExpressionParser>b__5(String name, Boolean raiseErrorWhenNotFound) at Invantive.Sql.TransformToExpression.GetExpressionForField(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, Type& type, Nullable1& isNullExpression, Boolean& isPSqlParameter, DatabaseColumn& field)
at Invantive.Sql.TransformToExpression.VisitFieldIdentifier(FieldIdentifierContext context)
at Invantive.Sql.InvantiveSQL.FieldIdentifierContext.Accept[TResult](IParseTreeVisitor1 visitor) at Invantive.Sql.TransformToExpression.VisitArithmeticExpression(ArithmeticExpressionContext context) at Invantive.Sql.InvantiveSQL.ArithmeticExpressionContext.Accept[TResult](IParseTreeVisitor1 visitor)
at Invantive.Sql.TransformToExpression.VisitExpression(ExpressionContext context)

Hoe kan ik die oplossen?

De oorzaak en oplossing is waarschijnlijk dezelfde als beschreven op Itgendid040: There is no parameter named 'spn.data_container_alias'. Mogelijke geldige alternatieven: $return. (spn.data_container_alias) - #2 door guido.leenders.

Advies is om de juiste kolomnaam te achterhalen en deze in de broncode van de stored procedure te corrigeren.