Error itgensft001 bij datareplicatie met 20.2.12

Nadat release 20.2.12 is geplaatst krijg ik een nieuwe foutmelding:

itgensft001
Invalid format for creating a string with 4 argument(s) using the format ‘Downloaded {0 + 1:N0} rows on partition ‘{2}’ for ‘{3}’.’.
Input string was not in a correct format.

ter aanvulling, ik heb nog steeds 31 dubbele rijen in deze tabel van 1 relatie

De error itgensft001 bij het registreren van een datareplicatiegebeurtenis is opgelost in versie 20.2.13 van Invantive Data Hub en Invantive Query Tool. Deze zijn te downloaden vanaf: