Exact Online app - automatische login

Zowel ikzelf als het boekhoudkantoor krijgen een delegatie toegang tot de invantive cloud omgeving van onze klant. De delegatie kan echter maar ingesteld worden tot 90 dagen. Aangezien de Exact Online connector (via de Bring Your Own App) gebruik maakt van de credentials die zijn ingegeven door de boekhouder, vermoeden we dat de login na 90 dagen verwijderd zal worden.

Is dit zo? Of blijft de login behouden ook al heeft boekhouder geen toegang meer tot de datacontainer (als de delegatie is verlopen)?

Delegatie is op dit moment inderdaad uitsluitend voor kortstondig gebruik (90 dagen). De database en data container blijven actief en toegankelijk zolang deze gebruikt wordt. Langdurig inactieve data containers worden uit veiligheidsoogpunt uiteindelijk verwijderd.

Dus zolang dat de datacontainer actief gebruikt wordt, blijven de aanmeldgegevens bewaard (ook al is de persoon die deze gegevens heeft ingesteld, niet meer actief binnen de delegatie)?

Dat klopt; de Invantive Cloud gebruiker en de Exact Online gebruiker hebben geen relatie met elkaar, ook al hebben ze misschien dezelfde aanmeldcode.

Daar komt nog bij dat de zogenaamde “refresh tokens” die onthouden worden door Invantive Cloud voor Exact Online verlopen als ze langer dan 30 dagen niet gebruikt worden. Om opnieuw aanmelden te voorkomen, dient de database tenminste eenmaal per 30 dagen geopend te worden.

Mochten de Exact Online aanmeldgegevens toch onverhoopt verlopen, dan beschrijft deze topic hoe ze vernieuwd kunnen worden:

Voor Exact Online is het aanbevelenswaardig om niet het boekhouderskantoor de aanmelding te laten verzorgen, maar de ondernemer zelf.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.