Hoe verander ik de gebruikte Exact Online gebruiker van een datacontainer?

Elke Invantive Cloud database bevat één of meer datacontainers. Iedere datacontainer definieert de verbinding naar een databron zoals Yuki, Twinfield of Exact Online. Soms is het nodig om de gebruikte aanmeldgegevens te vervangen, bijvoorbeeld omdat gebruik gemaakt wordt van een database-account of cloudaccount dat gekoppeld is aan een persoon die uit dienst gegaan is.

Na een storing kan het ook nodig zijn om de aanmeldgegevens te vervangen. Dit speelt bij vooral bij Exact Online omdat dit platform als enige een sluitende keten vereist van refresh tokens, die elk tien minuten wisselen.

Alle aanmeldgegevens (de zogenaamde “credentials”) worden versleuteld opgeslagen zoals beschreven op Invantive Cloud Structure.

Kopie Aanmeldgegevens

Een kopie van (afgeleide) aanmeldgegevens worden getoond bij elke datacontainer:

De afgeleide aanmeldgegevens worden bij gebruik van de datacontainer bijgewerkt.

Gebruikersnaam/wachtwoord

Sommige platformen zoals SQL Server werken met een aanmeldcode en wachtwoord; als de tekst “… geconfigureerd” staat bij de rode (1) er staat dan wordt er gewerkt met een aanmeldcode en wachtwoord.

De aanmeldcode en wachtwoord kunnen aangepast worden in het datacontainerscherm bij de rode(2):

Aanpassen gebruikersnaam/wachtwoord

OAuth2

Sommige platformen werken met OAuth2. Dit geldt bijvoorbeeld voor Teamleader, Salesforce, Twinfield en Exact Online.

De meeste OAuth2 platformen werken met de Code Grant Flow. Hierbij wordt een langdurig geldig applicatie-specifiek wachtwoord (het zogenaamde “refresh token”) gebruikt met een vast wachtwoord (het zogenaamde “client secret”) om telkens een kort geldig applicatie-specifiek wachtwoord te maken: het zogenaamde “access token”.

Het refresh token is gekoppeld aan de gebruiker. Het vervangen van het refresh token gaat door de knop “Vernieuw Autorisatie” te kiezen:

Vernieuwen OAuth2 autorisatie

De gewenste gebruiker kan zich dan aanmelden. Na succesvolle afronding zal de datacontainer vanaf dan met de gewenste gebruiker geopend worden.

Specifiek op Exact Online is het refresh token maar kort geldig bij gebruik en is alleen het laatste goedgekeurde refresh token bruikbaar. Soms kan het door een storing nodig zijn om de autorisatie te vernieuwen.

In het geval van OAuth2 met Client Credentials gaat het aanpassen via gebruikersnaam/wachtwoord. Dit geldt voor bijvoorbeeld Roller.

Overige zoals Yuki en NMBRS

Het API token kan vervangen worden door het wachtwoord aan te passen.

Update 1 oktober 2021

De release van 1 oktober maakt het mogelijk om Exact Online autorisaties en vervallen refresh tokens direct te repareren vanuit het dashboard zoals beschreven op Eenvoudiger autorisaties vernieuwen op Invantive Cloud.