Exact Online - ExactOnlineXML.XML.GLAccountTranslations - Lege omschrijving bij grootboekrekening

Het vernieuwen van tabel ExactOnlineXML.XML.GLAccountTranslations in SQL Server geeft een lege vertaling, desondanks er vertalingen aanwezig zijn in Exact Online:

select *
from  exl_glaccounttranslations_r
where translations_glaccount_code_attr = '700000'

Exact Online inhoud omschrijving:

Dit wordt opgemerkt in:

 • Data Hub - 22.0.58-PROD+2053
 • Query Tool - 22.0.66-PROD+2350

Loopt er iets mis bij Exact Online bij het aanleveren van data?

Dit kan samenhangen met de vertalingen in Exact Online; die zijn nogal ondoorgrondelijk qua werking.

Is het veld Description wel gevuld in GLAccountsIncremental?

Het veld Description is ingevuld in de GLAccountsIncremental view

image

Het probleem doet zich op vandaag nog steeds voor. Leggen we dit best voor bij Exact Online met een bepaalde verwijzing naar de XML API?

Het is de moeite van het proberen waard. We hebben nooit helemaal duidelijk gekregen hoe het werkt en lukte ook niet om duidelijk te krijgen toendertijd bij Exact Online API specialisten, maar blijkbaar zit er sowieso onder water in Exact Online België bij elk dossier een registratie van de taal die de gebruiker had die de administratie aanmaakte. Die taal is niet op te vragen, maar werkt wel door bij tijd en wijle. Enfin, maar nogmaals, het is ons nog niet duidelijk hoe met Franstalige/Nederlandstalige administraties wordt omgegaan qua taal.

We kregen de vraag van Exact Online om het XML-bestand aan te leveren.

Kunnen we de XML-structuur zichtbaar maken in de Query Tool in plaats van de tabelvorm?

Het is eenvoudig om het precieze dataverkeer vast te leggen. Volg hiervoor de instructies in Collect Native Platform Call Data. Er zijn meer gerelateerde artikelen over de analyse zoals API-calls loggen in NDJSON formaat voor bijvoorbeeld Elasticsearch.

Het nazien van het dataverkeer vertoont dat Exact de vertalingen wel aanlevert.

Dient dit verder opgenomen te worden met Exact?

Is het mogelijk om (geanonimiseerd) het XML-bericht hier toe te voegen?

Bij deze een poging om de XML te filteren enkel voor de 700000

Hebben jullie hiermee voldoende?

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eExact xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="eExact-XML.xsd">
 <GLAccounts>
 <GLAccount code="700000" type="110" balanceType="W" balanceSide="C" blocked="0" matching="0" revalueCurrency="0" compress="0">
  <Description termid="108676320">VERKOPEN: ABC</Description>
  <Translations termid="108676320">
  <Description language="DE">ABC</Description>
  <Description language="EN-US">ABC</Description>
  <Description language="FR-BE">Sales ABC</Description>
  <Description language="NL-BE">VERKOPEN: ABC</Description>
  </Translations>
  <IsVariableVATNonDeductiblePercentage>0</IsVariableVATNonDeductiblePercentage>
  <ExcludeVATListing>0</ExcludeVATListing>
  <UseCostcenter>1</UseCostcenter>
  <UseCostunit>0</UseCostunit>
  <Costcenter code="SR">
  <Description>Sales revenues</Description>
  </Costcenter>
  <GLClassificationLinks>
  <GLClassificationLink>
   <GLAccountScheme code="FULL" main="1">
   <Description termid="90616">Uitgebreid verslag</Description>
   </GLAccountScheme>
   <GLClassification code="70">
   <Description termid="90136">Omzet</Description>
   </GLClassification>
  </GLClassificationLink>
  </GLClassificationLinks>
 </GLAccount>
 </GLAccounts>
 <Topics>
 <Topic code="GLAccounts" ts_d="0x00000000CBB8CAE2" count="715" pagesize="1000" />
 </Topics>
 <Messages />
</eExact>

Dank.

Deze vertalingen zouden moeten verschijnen in de Belgische omgeving bij het ophalen van GLAccountTranslations, maar verschijnt reproduceerbaar niet. Hetzelfde probleem lijkt op te treden bij de vertalingen van het artikelbestand in ItemTranslations.

De oorzaak hiervan zal onderzocht worden. Als redelijkerwijs haalbaar zal de oorzaak weggenomen worden.

Het probleem is verder onderzocht.

Het blijkt dat in ieder geval het XML-bestand dat Exact Online in de Belgische omgeving teruggeeft bij onze testomgevingen geen <Translations> bevat, zoals blijkt uit queries:

select 'select ' || col || ' from ' || table_name
from  ( select table_name
     ,   listagg(name, ', ') col
     from  ( select table_name
         ,   name
         ,   source_path like '%/Item/Translations/%' or source_path like '%/GLAccount/Translations/%'
             relevant_flag
         from  ( select * from (select * from SYSTEMTABLECOLUMNS@DataDictionary where table_name = 'ItemTranslations' and provider_name='ExactOnlineAll')
              union all
              select * from (select * from SYSTEMTABLECOLUMNS@DataDictionary where table_name = 'GLAccountTranslations' and provider_name='ExactOnlineAll')
             )
         where source_path is not null
        )
     where relevant_flag = true
     group
     by   table_name
    )

set [use-result-memory-cache] false

set use-http-disk-cache false

set use-http-memory-cache false

set log-native-calls-to-disk true

select DESCRIPTION, LANGUAGE_ATTR, TRANSLATIONS_TERMID_ATTR from ItemTranslations

select DESCRIPTION, LANGUAGE_ATTR, TRANSLATIONS_TERMID_ATTR from GLAccountTranslations

ItemTranslations bevat de vertalingen, maar het veld Description blijft leeg. Hier zal nog aan gewerkt worden.

De tabel GLAccountTranslations zal vervallen in de volgende release om verwarring te voorkomen. Advies is om bij Exact Online een suggestie aan te dragen om de vertalingen via een in onderhoud zijnde API beschikbaar te stellen.

De vraag werd voorgelegd bij Exact waarbij onderstaande feedback teruggekoppeld werd.

De vertalingen worden gebruikt voor afwijkende rapportagestructuur.

Vormt dit een optie voor Invantive?


Met de RESTAPI kan je de vertalingen opvragen met de financial/GLAccounts endpoint:

https://start.exactonline.nl/docs/HlpRestAPIResourcesDetails.aspx?name=FinancialGLAccounts

Door CustomDescriptionLanguage=‘[ NL | FR-BE | NL-BE | … ]’ toe te voegen in de headers, krijg je ook de vertalingen van de grootboekrekeningen terug.

De uitbreiding is geregistreerd als een idea op Process non-default translations of GL Accounts in Exact Online.