Exact Online met Data Replicator: itgendch545 The repository can not be opened due to errors

We krijgen sinds kort deze foutmelding als we een query willen draaien in Query Tool met Data Replicator of als we data willen ophalen. Waar duidt dit op?

itgendch545
The repository can not be opened due to errors.
Backing database of Invantive Data Replicator could not be opened.
Execution of repository SQL action failed (Incapable): dropcolumnifexists, eo_…
There is no schema support on the driver.
Please resolve the errors first and then try again.

Bij het uitvoeren van de eerste query op een Invantive database met Data Replicator geconfigureerd wordt de metadata geladen. Ook vindt er automatisch onderhoud plaats, evenals controles.

Dit kan duren van enkele seconden tot enkele minuten.

De achterliggende foutmelding is:

itgenspr122
There is no schema support on the driver.

Waarschijnlijk betreft dit een Data Replicator-datamodel upgrade of controle voor V18 van het repository zich bevindend in de database met naam eo_.... Hierbij worden een aantal kolommen verwijderd (dropcolumnifexists SQL-statementcategorie).

In dit geval treedt de foutmelding al op bij het eerste statement:

drop column dc_settings.days_before_obsolete

Volgens de foutmelding wordt eo_... meegegeven als schema. De SQL Server-driver ondersteunt het verwijderen van kolommen in een specifiek schema niet.

Het handmatig verwijderen van de betrokken kolommen uit datamodelupgrade 18 zal geen soelaas bieden. Het datamodel moet hard voorbij versie 18 gebracht worden of vers geinstalleerd.

Vraag: wordt inderdaad een van default afwijkend schema gebruikt om de tabellen in op te slaan?

Advies:

Als het mogelijk is zonder gevolgschade het Data Replicator-repository te verwijderen en op te bouwen, dan is dat de snelste optie.

Anders wordt aanbevolen om een kort consult in te plannen voor een handmatige databasecorrectie.

Probleem is opgelost door hele database leeg te gooien (zowel tabellen als views verwijderen) en opnieuw te draaien.

1 Like

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.