Exact Online: SalesInvoiceLinesIncremental sync draait niet (itgeneor609)

Sinds 27 mei 2023 draait de salesinvoicelinesincremental niet meer voor een X klant. We gebruiken Data Replicator 22.0.574.

Synchronisatie lijkt niet te draaien. Meldingen in logfile tonen een itgeneor609:

2023-06-06 15:12:15.878 Information itgendch436: Data Cache event occurred. (itgendch099)
Successfully refreshed 87 table partitions and 0 with no action, 1 failed.
2023-06-06 15:13:22.096 Warning itgendhb173: Context: alter persistent cache force refresh;
2023-06-06 15:13:23.502 Exclamation itgencun016: Exclamation itgeneor609: The JSON with the incremental data of row 139.275 could not be mapped to a row of data.

After parsing a value an unexpected character was encountered: :. Path '[139274].DeliverTo', line 1, position 199999824.
2023-06-06 15:13:25.690 Error itgeneor609: Newtonsoft.Json.JsonReaderException
InvantiveSystemException
  at Newtonsoft.Json.JsonTextReader.ParsePostValue(Boolean ignoreComments)
  at Newtonsoft.Json.JsonTextReader.Read()
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.PopulateDictionary(IDictionary dictionary, JsonReader reader, JsonDictionaryContract contract, JsonProperty containerProperty, String id)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateValueInternal(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent)
  at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType)
  at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.Deserialize[T](JsonReader reader)
  at Invantive.Data.Providers.ExactOnline.ExactOnlineRestProvider.ATG.MoveNext()

Dit lijkt op datacorruptie in de lokale kopie van de incrementele tabel te wijzen. De oorzaak is niet te herleiden op basis van de loginformatie.

Advies is om:

 • Plaats upgrade naar de meest recente release vanaf https://download.invantive.com.
 • Leeg de cache. Deze is normaliter terug te vinden onder %USERPROFILE%\invantive in een map genaamd inc.
 • Probeer opnieuw. Hou rekening met een significant langere looptijd.
1 Like

Oplossing was in ons geval: incrementele cache legen en opnieuw draaien.

1 Like