Exception bij ophalen Simplicate ProjectOptionCustomFields met filter

Bij het ophalen van data uit Simplicate in Power BI krijg ik de volgende foutmelding met HTTP status 500:

500: Something unknown went wrong. You can choose to re-submit this request, or in the case of repeated failure, please contact us. ((no parameters))

Verzoek: /acme/odata4/Simplicate.Projects.ProjectOptionCustomFields@spe?$filter=label_1%20eq%20%27john%20doe%27

Hoe los ik dit op?

Het verzoek aan de Simplicate API is:

https://acme.simplicate.com/api/v2/projects/projectcustomfields?offset=0&limit=100&q[%3A%3Aancestor.label]=john+doe

De achterliggende foutmelding vanuit de Simplicate API is:

{"data":null,"errors":[{"code":500,"type":"General","message":"Something unknown went wrong. You can choose to re-submit this request, or in the case of repeated failure, please contact us.","error_message":null}],"debug":null}

De interne foutmelding op Simplicate wordt netjes omgezet naar een Invantive foutmelding, maar beter is dat er geen foutmelding optreedt. We treden in contact met Simplicate om een oplossing te vinden.

Voor een volgende release wordt de foutcode “500” vervangen door itgenspe008 t.b.v. betere herleidbaarheid.

De foutmelding ontstaat doordat er (onterecht) door Invantive SQL gebruik gemaakt worden van het filter

[::ancestor.label]=john doe

Simplicate ondersteunt geen queries naar velden in een bovenliggend JSON-record (Simplicate - Developers). Dit vereist een aanpassing zodat geen server-side filtering meer plaatsvindt.

Een verzoek is ingediend bij Simplicate om de HTTP 500 Internal Server Error te vervangen door een HTTP 400 Bad Request.