Extra administraties toevoegen Exact Online

Ik probeer een extra administratie toe te voegen aan mijn Exact Online-connector. Hoe kan ik dit het beste doen?

Wanneer ik de oude database verwijder en vervolgens een nieuwe database aanmaak, neemt hij automatisch de gegevens van de oude database over, waardoor ik geen extra administraties kan kiezen.

Bij het eerste gebruik worden soms niet alle Exact Online-administraties gekoppeld.

U kunt later extra administraties toevoegen zoals beschreven in:

Meer tips zijn te vinden in: