Foutmelding 104: Er moet tenminste een partitie worden geselecteerd door de query na het trefwoord “use”

Ik heb een nieuwe Exact Online-administratie toegevoegd en krijg daar de foutmelding:

Er moet tenminste een partitie worden geselecteerd door de query na het trefwoord “use”

Deze melding krijg ik niet bij de andere administraties.

Om welk rapport gaat het (URL in Get My Report)?

Wat is “foutmelding 104”?

Hoe is het toevoegen van de administratie gedaan (via Exact Online met rechten, of hele nieuwe administratie, of nieuwe rechten van bestaande gebruiker op oude administratie)?

Er moet ten minste één partitie worden geselecteerd door de query na het trefwoord ‘use’.

Verzoek: Zorg ervoor dat de query ten minste één rij retourneert, met partitiecode in de eerste kolom en een optionele alias in de tweede kolom.

Dit is de foutmelding, ( Fout itgensql104) en de administratie heb ik inderdaad via exact met rechte gedaan

het gaat om de saldi