Foutmelding bij koppelen licentie Exact Online: itgenpio001: The provider requires at least one selected partition, but no partition was selected by default

De volgende melding verschijnt:

itgenpio001: The provider requires at least one selected partition, but no partition was selected by default.

daarna krijg ik de volgende foutmelding:

itgenube181: Invantive Query Tool kan niet worden gebruikt door de eerder weergegeven 
boodschap(pen).

Bericht ID: 1d5a4bb3-9ad3-469f-806e-3c607ce9e2ec

Opgetreden (UTC): 4-5-2021 09:59:36

Invantive.Basics.InvantiveLicenseException
  bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable)
  bij Invantive.Basics.InvantiveLicenseException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String errorCode, String errorMessage, String kindRequest, Exception innerException, String nk, Nullable`1 uid)
  bij Invantive.Producer.GenericUIHelper.DisableApplication(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String txt, String naturalKey, Boolean showErrorToUser)
  bij Invantive.Producer.GenericUIHelper.U.MoveNext()
  bij System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder.Start[TStateMachine](TStateMachine& stateMachine)
  bij Invantive.Producer.GenericUIHelper.ShowUserMessagesAsync(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String applicationEvent)
  bij Invantive.Producer.Windows.Forms.UtilityBase.FF(GlobalState , ExecutionOptions )
  bij Invantive.Producer.Windows.Forms.UtilityBase.AF(Object , StatusChangeEventArgs )
  bij Invantive.Data.StatusChangeEventHandler.Invoke(Object sender, StatusChangeEventArgs e)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.FireEvent(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, EventType eventType, String naturalKey, Object data)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.QE(GlobalState , ExecutionOptions , CredentialsContainer )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.Open(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
  bij Invantive.Producer.UtilityBaseCore.OpenDatabase(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String databaseFullName, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
  bij Invantive.Producer.Windows.Forms.LogOnViewModel.VS()
  bij System.Threading.Tasks.Task.Execute()
  bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(Task& currentTaskSlot)
  bij System.Threading.Tasks.Task.ExecuteEntry(Boolean bPreventDoubleExecution)
  bij System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

Een andere licentie kan ik wel koppelen aan Exact Online(cloud)platform waar je vraag betrekking op heeft.

Waarschijnlijk vallen alle administraties van het Exact Online buiten de licentiecondities, maar dat is moeilijk te zeggen.

Handigste is om met dezelfde user/password op Invantive Cloud een database te registreren en daarop de volgende query te draaien:

select *
from systempartitions@datadictionary

en:

select *
from systemdivisions@eol

Een aantal velden op het einde van de rijen beschrijven of het een accountancy abonnement is, een ondernemers en of het gelicentieerd is.

Zouden die hier toegevoegd kunnen worden?

Het is ook handig om de URL van het Systeembericht te hebben op Invantive Cloud. Dan kunnen de details nagekeken worden.

Een ander alternatieve route om het uit te zoeken is het toevoegen van de trace, zie Hoe krijg ik weer trace files van een geautomatiseerde download met Data Hub?.