Itgenclr008: Value cannot be null bij aanmelden Excel op Exact Online administraties

Bij het aanmelden op Exact Online vanuit Excel met versie 20.1.524 na installatie op nieuwe laptop krijg ik de melding:

itgenclr008: Value cannot be null.
at Invantive.Data.ErrorToTrace.CurrentDomain_FirstChanceException(Object sender, FirstChanceExceptionEventArgs e)
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentNullException(ExceptionArgument argument)
at System.Collections.Generic.Dictionary2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add) at System.Linq.Enumerable.ToDictionary[TSource,TKey,TElement](IEnumerable1 source, Func2 keySelector, Func2 elementSelector, IEqualityComparer1 comparer) at System.Linq.Enumerable.ToDictionary[TSource,TKey,TElement](IEnumerable1 source, Func2 keySelector, Func2 elementSelector)
at Invantive.Data.GenericProvider.SetSelectedPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SetPartitionMode setPartitionMode, String[] partitionCodes)
at Invantive.Data.ConnectionManager.BR(GlobalState , ExecutionOptions , SetPartitionMode , String[] )
at Invantive.Data.ConnectionManager.SetSelectedPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SetPartitionMode setPartitionMode, String[] specificPartitions)
at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.LoadSavedSelectedPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
at Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.ConnectionManager_StatusChange(Object sender, StatusChangeEventArgs e) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\ActionsRibbon.cs:line 909

Hebben jullie enig idee wat dit veroorzaakt / hoe ik dit kan oplossen?

Waarschijnlijk treedt deze fout op doordat een administratie niet meer bestaat. Bij het aanmelden wordt automatisch de vorige keuze ingesteld. Bij het samenstellen van de foutmelding meldt hints treed een bug op.

In de volgende release 20.1.530 zal de foutmelding over de vervallen administratie beter getoond worden.

Voor nu is het het overwegen waard om de map %USERPROFILE%\invantive te hernoem naar invantive.backup en de applicatie te herstarten. Een aantal instellingen moeten dan opnieuw gemaakt worden, maar dit zou het moeten oplossen.

@gls dank voor je reactie. Helaas helpt het wijzigen van van de folder naar invantive.backup niet, ook dan onderstaande foutmelding.

Ik begrijp ook niet zo goed wat de ‘vervallen administratie’ in kan houden, omdat er de afgelopen weken/maanden/dagen geen wijzigingen in de adminisraties hebben plaatsgevonden.

Eventueel nog een andere suggestie hoe ik dit kan oplossen? De fout zorgt er voor dat er geen data in Excel kan worden ingeladen middels de Invantive Excel plugin.

Citaat itgenclr008: Value cannot be null.
Parameter name: key.
Bericht ID: 1f5a5d7c-3829-444e-b6d5-3e80ffe5c11f
Opgetreden (UTC): 04/08/2021 06:22:36
System.ArgumentNullException
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentNullException(ExceptionArgument argument)
at System.Collections.Generic.Dictionary2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add) at System.Linq.Enumerable.ToDictionary[TSource,TKey,TElement](IEnumerable1 source, Func2 keySelector, Func2 elementSelector, IEqualityComparer1 comparer) at System.Linq.Enumerable.ToDictionary[TSource,TKey,TElement](IEnumerable1 source, Func2 keySelector, Func2 elementSelector)
at Invantive.Data.GenericProvider.SetSelectedPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SetPartitionMode setPartitionMode, String[] partitionCodes)
at Invantive.Data.ConnectionManager.BR(GlobalState , ExecutionOptions , SetPartitionMode , String[] )
at Invantive.Data.ConnectionManager.SetSelectedPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SetPartitionMode setPartitionMode, String[] specificPartitions)
at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.LoadSavedSelectedPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
at Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.ConnectionManager_StatusChange(Object sender, StatusChangeEventArgs e) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\ActionsRibbon.cs:line 909

Dank voor proberen. Beste is even wachten op 20.1.530 release. Die zal niet lang op zich laten wachten i.v.m. de Exact-perikelen.

1 Like

De nieuwe release is te vinden op Invantive(R) Control for Excel 22.1.31-BETA | Release Notes

1 Like

Hi @gls, nieuwe relase geinstalleerd. Helaast nog steeds niet mogelijk om data op te halen, geeft nu de onderstaande foutmelding.

Controle gedaan, maar aangegeven divisienummer 742308 is nog steeds beschikbaar en in gebruik binnen Exact Online.

Enig idee wat dit veroorzaakt?

itgengpr012 error Excel met Exact Online

itgengpr012
Kan actieve partities niet wijzigen in 1701232, 2051048, 2AD3E76, 68F04A5, 742308, 742622, 810155, 840514, 922463, 928934, B30799D, B31002B omdat de partitie ‘742308’ niet bestaat. Kies alleen geautoriseerde en gelicentieerde partities. Voorgestelde alternatieven: 2AD3E76, B30799D, 68F04A5, B31002B.

De oorzaak lijkt te zijn dat het mail-programma Microsoft Outlook op het moment van aanmelden actief is, terwijl aangemeld wordt vanuit Excel op Exact Online.

Sinds de 20.1 release is het mogelijk om queries te draaien op Outlook en zelfs data toe te voegen zoals beschreven op bijvoorbeeld Run SQL queries on your Team's Outlook calendars.

De rare partitiecodes met hoofdletters er in zijn partities (mailboxen bijvoorbeeld) op Microsoft Outlook.

Het blijkt dat het terugzetten van voorheen gekozen partities (zoals Exact Online administraties) een fout bevat waardoor geprobeerd wordt de Exact Online administraties op Outlook in te stellen. Wat leidt tot deze itgengpr012 foutmelding.

Dit probleem zou opgelost moeten zijn in release 20.1.534, te vinden op Invantive(R) Control for Excel 22.1.31-BETA | Release Notes.

1 Like