Itgengpr018 in Excel: De Administratie '999' is niet beschikbaar

Bij het aanmelden op Exact Online vanuit Excel kan de foutmelding optreden:

itgengpr018: De Administratie ‘999’ is niet beschikbaar. Mogelijke geldige alternativen: …

De Excel add-in Invantive Control onthoudt sinds release 20.0.116 welke administraties (partities) gekozen zijn. Bij aanmelden op dezelfde omgeving vanuit Excel zullen deze Exact Online administraties automatisch opnieuw gekozen worden. Voor release 20.0.116 werd uitsluitend de laatst gebruikte administratie uit Exact ingesteld.

Echter, deze foutmelding treedt op indien administraties weggehaald worden door rechten in te trekken van de gebruiker of app, of door volledig verdwijnen (typisch test-administraties).

In een volgende versie zal dit gedrag verbeterd worden via ticket IT-5353.

Voorlopig is de oplossing om het bestand %USERPROFILE%\invantive\prd\Invantive Control*\product-user.settings te verwijderen of handmatig te corrigeren.