Itgenclr130 melding bij aanmelden op Exact Online vanuit Excel

Dat ging allemaal goed. Alleen met inloggen en na invoeren van Authenticator code, kreeg ik onderstaande foutmelding. Ook nadat ik de add ins gedeactiveerd en gereactiveerd heb.

Hoe kan ik dit verhelpen?

itgenclr130
Exception from HRESULT: 0xF594011D. An unknown error occurred.

met details:

System.Runtime.InteropServices.COMException
   at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
   at System.Runtime.InteropServices.CustomMarshalers.EnumeratorViewOfEnumVariant.MoveNext()
   at Invantive.Data.Windows.Providers.Office.Outlook.OutlookProvider.BR.MoveNext()
   at Invantive.Data.Windows.Providers.Office.Outlook.OutlookProvider.GetPartitionsUncached(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean failWhenPartitionListNotAvailable)
   at Invantive.Data.GenericProvider.GetPartitionsCached(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean failWhenPartitionListNotAvailable)
   at Invantive.Data.ConnectionManager.PB(GlobalState , ExecutionOptions )
   at Invantive.Data.ConnectionManager.GetPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
   at Invantive.Producer.Office.CacheManager.get_PartitionInfos() in Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Office\CacheManager.cs:line 31
   at Invantive.Producer.Office.OfficeUtility.LoadPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IActionRibbon ribbon, RibbonMenu menu) in Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Office\OfficeUtility.cs:line 2181
   at Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.ConnectionManager_StatusChange(Object sender, StatusChangeEventArgs e) in Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\ActionsRibbon.cs:line 910

De foutmelding wordt veroorzaakt doordat het niet lukt om de Outlook serviceprovider alle Outlook mail stores te laden. De Outlook serviceprovider is altijd actief als op dezelfde Windows PC Outlook openstaat. Die provider kan gebruikt worden om bijvoorbeeld uren uit te lezen of mails te sturen.

Workaround is om Outlook af te sluiten tijdens het gebruik van Excel.

Mogelijkerwijs is het ook mogelijk om er doorheen te komen door “OK” te kiezen in het foutenvenster. Lukt dat inderdaad?

In dit geval is waarschijnlijk een van de mailboxen corrupt of niet meer beschikbaar / bereikbaar.

Als in Outlook alle postbussen een-voor-een aangeklikt worden, laten ze dan allemaal de huidige inhoud zien? Verschijnen er ergens foutmeldingen?

Invantive Control werkt weer door je aanwijzingen.

Ik had inderdaad een Outlook-account waar ik eerst moest aanloggen om te activeren, maar die ik niet meer gebruikte. Deze verwijderd en nu werk Invantive met Outlook open.

Ik zie in de huidige versie inderdaad dat Outlook als databron wordt gebruikt. Bij de vorige was dit niet het geval, waardoor ik dit niet zag. Blij dat ik nu weer kan rapporteren.

Blij te horen.

We hadden niet verwacht dat er zoveel Outlook-omgevingen zouden zijn die nog wat liefde nodig hebben toen we besloten om de Outlook driver altijd ter beschikking te stellen. Beetje dom van ons, maar ik vermoed dat we de meeste issues achter de rug hebben.