Hoe krijg ik weer trace files van een geautomatiseerde download met Data Hub?

Na de overstap van versie 17.32 van Data Replicator naar 20.0.101 worden er geen trace files meer gegenereerd.
Toen versie 17.32 nog draaide werd elke dag een aparte map aangemaakt met daarin gedetailleerde logging. Nu werkt dit niet meer.

Wat gaat er fout?

De vereiste aanpassingen zijn t.o.v. oudere 17.32 releases aangepast om ruimte te geven voor nieuwe mogelijkheden. In de documentatie van Data Hub staan de trace opties beschreven. De basis is:

  • INVANTIVE_TRACE_ACTIVE op true zetten.
  • INVANTIVE_TRACE_TO_FILE op true zetten.
  • INVANTIVE_TRACE_FOLDER op c:\temp\mijn-map zetten.
    Bij de volgende herstart van een Invantive product op Windows, Linux en Mac zul je de tracebestanden zien verschijnen. URL’s zullen niet aanwezig zijn i.v.m. informatiebeveiliging. Je kunt in de view sessionios@datadictionary aan het einde van een verwerking opvragen welke URL’s benaderd zijn.

in welke files kun je deze parameters opgeven?

Het zijn omgevingsvariabelen. De meeste mensen stellen het centraal via Start -> Omgevingsvariabelen in, maar je kunt het ook in een batchfile specifiek voor die batchjob instellen bijvoorbeeld.

1 Like