Foutmelding: Alleen Odata versie 3.0 en eerdere gegevensfeeds kunnen worden gebruikt

Ik probeer een connectie te maken met Exact Online via OData met Invantive Cloud.

Ik krijg de volgende foutmelding in Excel:

Alleen Odata versie 3.0 en eerdere gegevensfeeds kunnen worden gebruikt in deze versie van Excel. Gebruik Power Query als u verbinding wilt maken met nieuwere versies van Odata

Ik ben er vrij zeker van dat Power Query geïnstalleerd is (ik gebruik het namelijk).

Is de Excel versie te oud?

Welke Excel versie gebruik je (2013, 2016, 2019, 365)?

Welke versie van Power Query is geinstalleerd?

Kun je een schermafdruk toevoegen waarin zichtbaar is welke optie in het menu aangeklikt wordt om de OData feed te laden?

Ik kreeg de foutmelding in Excel 2016. Welke versie van PowerQuery heb ik niet kunnen herleiden. Vanuit een andere versie van Excel (Office 365) werkt het overigens wel.


Dit venster hoort bij een versie die alleen OData versie 3 ondersteunt:

OData3 vensterstijl

Dat is ook te zien aan het gebruik van de meer traditionele styling van het venster en aan de andere indeling van het lint “Gegevens”.

De versie die OData versie 4 ondersteunt ziet er zo uit:

Bovendien wordt hier ook kortstondig onderaan in de balk afgedrukt: “Loading .Net Framework…”:

Loading .Net Framework...

In Excel 2016 zou het moeten werken (zie November 2016 updates), maar helaas ken ik verder geen oplossingsrichting.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.