OData feed Exact Online naar PowerQuery in Excel

Ik kan sinds vandaag mijn Power Queries niet meer verversen. Hij haalt niets meer op en komt met lege queries aan. Als ik in de Query kijk en Refresh druk, staat er dat de tabellen die ik gebruik niet meer bestaan.

Wat is hier precies aan de hand?

Zou u een schermafdruk kunnen toevoegen van Bridge Online Monitoring met de foutmelding?

Daaruit kunnen we beter opmaken wat er aan de hand zou kunnen zijn.

Meer uitleg over Bridge Online Monitoring is hier terug te vinden:


Hij lijkt de data gewoon op te halen, alle calls zijn succesvol.

Is het wel de bedoeling dat het Reporting Year filter op 2024 staat?

Hij staat juist gegevens ophalen behalve 2024? De Power Query heeft altijd zo gestaan, er is niets veranderd tov gisteren en gisteren ververste hij nog.

Ik heb zojuist een nieuwe query gemaakt obv het datatabel ExactOnlineREST.Balances.BalanceLinesPerPeriodAll@eol. In de monitoring zie ik geen foutmeldingen, maar als ik in Power Query kijk staat er dat het tabel leeg is?

Bridge Online Monitoring:

Power Query:

In de query wordt ExactOnlineREST.Balances.BalanceLinesPerPeriodAll@eol gebruikt. Dit is een uitgebreide en meer langzame versie van ExactOnlineXML..BalanceLinesPerPeriod@eol.

In de volgende release van Invantive SQL zullen de prestaties van deze view verbeterd zijn met gemiddeld een factor 2.

Het teruggeven van 0 rijen is geen bekend probleem. Speelt dit probleem nog?

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.