Foutmelding itgenboe024 bij gebruik 'ExactOnlineXML.XML.AllAdministrations@eol'

Sinds vanmorgen ontvangen wij de volgende foutmelding bij het verversen van de Power BI rapportage:

DataSource.Error:
OData:
Aanvraag mislukt:
De externe server heeft een fout geretourneerd:
(500) Interne serverfout. (Onbekende tabel ‘ExactOnlineXML.XML.AllAdministrations@eol’.
Mogelijke geldige alternatieven: ExactOnlineXML.XML.AllAdministrations, ExactOnlineXML.XML.AllUserAdministrations
(itgenboe024, af62881c-8e72-415a-bb13-ab80eb0d0099))
Details:
DataSourceKind=OData
DataSourcePath=https://bridge-online.cloud/bo18-exact/odata4/ExactOnlineXML.XML.AllAdministrations@eol
Url=https://bridge-online.cloud/bo18-exact/odata4/ExactOnlineXML.XML.AllAdministrations@eol

Graag onderzoeken waar dit fout gaat. Ook de tabel ExactOnlineXML.XML.AllUserAdministrations geeft een foutmelding.

Advies is allereerst om het gebruik van AllAdministrations te vervangen door het snellere SystemDivisions.

Een paar Exact Online XML tabellen zoals AllAdministrations en bijvoorbeeld UploadXMLTopics-tabellen geven op dit moment een foutmelding itgengpr015 als onverwacht zij-effect van een aanpassing voor Twinfield.

Dit probleem zal in de loop van vandaag opgelost zijn. Tweede advies is om morgen nogmaals te proberen.