Itgeneor341 error bij verversen Exact Online tabellen met Power BI

Ik krijg de volgende foutmelding bij het verversen van mijn Power BI Query voor alle Exact Online tabellen die in de query gebruikt worden:

ExactOnlineREST CRM AccountsBulk@eol
Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed: OData Version: 3 and 4,
Error: The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(The database ‘ACME’ could not be opened. The ID of the Exact Online accountant must be available. (itgeneor341, 95dc1bff-ea29-4c0b-b692-d855b0f04060))

Het betreft een ondernemersabonnement.

Kunt u aangeven wat het probleem is en hoe dit op te lossen?

1 Like

In release 20.2.12 is een workaround gerealiseerd voor het nieuwe gedrag van de koppeling. Op Invantive Cloud is die live gegaan omstreeks 14:30 CET vandaag (13 september 2021). Er lijken geen foutmeldingen meer op te treden.

We krijgen helaas nog steeds dezelfde foutmelding.

Een aanpassing is live gegaan, zie Error 'itgeneor341' bij verbinding naar Exact Online - The ID of the Exact Online accountant must be available - #11 door forums.

1 Like