Foutmelding itgenboe072: Can not add column ‘caWerkvoorbereider’ to ‘Bouw7.Project.Projects’

Wij krijgen de onderstaande fout:

itgenboe072
The startup SQL statements of the database raised an internal error.
Please contact Invantive.
Can not add column ‘caWerkvoorbereider’ to ‘Bouw7.Project.Projects’.
Entity field names must be unique within a collection.
The entity field with name ‘caWerkvoorbereider’ can not be added since it is a duplicate.
Please use another name (caWerkvoorbereider).

Advies is om de inhoud van de startup SQL te controleren op de database. Waarschijnlijk staat hierin een viewdefinitie die niet meer van toepassing is omdat er een dubbel veld in voorkomt. De view kan dan bijgesteld worden. Zie ook Eigen database-views gebruiken voor SQL en BI-tools

Mocht dat niet lukken, gelieve dan de viewdefinitie als antwoord toe te voegen.

Een andere oorzaak kan zijn het gebruik van meerdere custom attributes op de tabel Projects in Bouw7 met dezelfde naam.

Mocht dat het geval zijn, gelieve dan een afbeelding toe te voegen van de custom attributes op Bouw7.

Bedankt voor je antwoord. Wij hebben echter geen idee hoe we dit moeten doen. Kan iemand ons hier doorheen loodsen? Of hoe bieden jullie dit aan voor leken op dit gebied?

Of er een view op Projects gebruikt wordt voor de database is te vinden zoals beschreven in het artikel Eigen database-views gebruiken voor SQL en BI-tools.

De custom attributes zijn te vinden op Bouw. Advies is om hiervoor contact te zoeken met de lokale applicatiebeheerder. De inhoud voor projecten ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Op basis van de foutmelding is de verwachting dat het probleem veroorzaakt wordt door een uitgebreide configuratie van custom attributes.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.