Foutmelding verversen Power BI rapportage

Sinds kort krijg ik een foutmelding bij het verversen van gegevens in de power bi service. De foutmelding is de volgende:

DataSource.Error: OData: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host

De rapportage is hiervoor een jaar lang dagelijks ververst en ik heb er nooit problemen mee gehad tot voor kort. Deze fout doet zich alleen voor in de Power BI service; in de desktopversie kan ik de gegevens gewoon verversen. De tabel waar het mis mee gaat is de tabel PjtTimeTransactionsIncremental. Waar zou dit aan kunnen liggen?

1 Like

Hier een zelfde foutmelding op een andere tabel (TransactionLinesIncremental). Dashboard ververste altijd binnen enkele minuten. Afgelopen weken meermaals bovenstaande foutmelding.

Ik wacht nog op een reactie aangaande eerder gemelde foutmelding. Vandaag is het dashboard opnieuw niet ververst met dezelfde foutmelding. Terwijl het dashboard altijd binnen enkele minuten werd ververst.

Dit probleem komt helaas vaker voor en lijkt gerelateerd te zijn aan de interne werking van de Power BI service. Een aantal gerelateerde posts:

Werkt het rapport wel als er ververst wordt in Power BI Desktop? Zo ja, dan zou dat duiden op een probleem in de Power BI service.

Die reden hebben we vaker gekregen, maar ik betwijfel of het aan Power BI service ligt. Het heeft namelijk altijd goed gewerkt en na de issues van een paar weken geleden is het niet meer goed gekomen. Via Desktop werkt het overigens wel goed.

Ik wil me aansluiten bij het antwoord van khk. Op het forum wordt vaak verwezen naar de timeout of fouten binnen de power bi service, maar het probleem doet zich inderdaad pas voor sinds veranderingen van de API een paar weken geleden. Daarvoor werkte alles prima en verder is er niks veranderd aan de rapportage. Via desktop ervaar ik deze problemen niet.

Is er al meer duidelijk over dit probleem? Het probleem doet zich nog steeds voor.

Nee, er zijn geen plannen om dit punt verder te adresseren. Dit punt kunnen we niet oplossen omdat de oorzaak elders ligt en er geen levensvatbare programmeerbare workaround bekend is.

Het adresseren via Microsoft is niet gelukt en het lijkt een aanhoudend wereldwijd issue te zijn bij grotere datavolumes. Zo heeft dit artikel bijvoorbeeld 2600 views, voornamelijk van niet-geregistreerde gebruikers buiten Nederland. Het is daarmee een van de meest populaire artikelen op deze forums.

Mogelijke alternatieven zijn:

  • stap over op Power BI Premium per User;
  • beperk datavolume met een filterstap direct na de navigatiestap;
  • probeer enkele malen opnieuw;
  • probeer behandeling te krijgen via Microsoft Support;
  • kopieer data naar een ander platform zoals SQL Server.

Via Power BI Desktop en andere downloadtools werken deze downloads naar behoren. Volgens onze analyses treedt dit probleem op als de data reeds opgeleverd is (status 200 in Invantive Bridge Online Monitoring) en betreft het een interne storing bij Microsoft Power BI Service (powerbi.com).

Incidenteel ervaren sommige gebruikers wel storingen die leiden tot een status 499. Deze problemen vinden wel hun oorzaak binnen Invantive Cloud en worden waar mogelijk geadresseerd.

Er zijn geen wijzigingen in een API bekend die een relatie met deze foutmelding hebben. Wel zien merken we dat de frequentie van klachten over downloads die niet verwerkt worden terwijl toch een status 200 terugkomt varieert in de tijd met een ander ritme dan het releaseritme van Invantive Cloud.

Advies is om de volgende keuzes te volgen bij het analyseren van een dergelijke fout:

  • Zoek het request op in Invantive Bridge Online Monitoring.
  • Bekijk de waarde van “Status”.
  • Is die 200 en is het downloadtool “Power BI Service”, dan betreft het een bug in PowerBI.com. Overweeg de bovengenoemde alternatieven.
  • Is die 200 en is het downloadtool NIET “Power BI Service”, meld dan een punt op de forums en vermeld hierin de request ID.
  • Is die ongelijk aan 200, meld dan een punt op de forums en vermeld hierin de request ID.

Ik heb een aantal dingen geprobeerd en wat mij is opgevallen dat het probleem zich alleen voordoet met incremental tabellen. Ik heb de incremental tabellen vervangen door de normale tabellen en het verversen werkt nu weer goed.

De foutmelding komt bij zowel power bi desktop als de service. Mijn meest recente verzoek vanuit power bi desktop heeft requestID 8000169e-000a-fa00-b63f-84710c7967bb.

Het artikel dat je hebt meegestuurd is denk ik niet van toepassing op dit probleem. Het was zo dat in het verleden de vernieuwing sporadisch mis ging met deze error, maar het is nog nooit zo geweest dat elke verversing tegen deze fout aanliep.

Ik hoop dat jullie hiermee misschien het probleem kunnen vinden.

Het request met ID 8000169e-000a-fa00-b63f-84710c7967bb is beeindigd rond 10:08 (UTC) vandaag. Omstreeks 12:07 (CET, 10:07 UTC) is er een storing opgetreden door een serverfalen.

Meer informatie hierover is te vinden op Invantive Status - Download AFAS Profit leidt tot servercrash op 23.0. Deze bug in de AFAS Profit-driver onder versie 23.0 leidt bij alle gebruikers tot een crash.

Naar verwachting zal dit probleem binnen enkele uren met een nieuwe release opgelost zijn.

Een fix voor de problemen met AFAS die leiden tot volledige servercrashes is in productie genomen op Invantive Cloud.

De tijd van de aanvraag klopt wel, maar het zou een aanvraag van PjtTimeTransactionsIncremental moeten zijn bij exact online.

Het lukt niet om het antwoord te interpreteren in de context van de voorgaande informatie.

Voor de helderheid: een AFAS-query door een andere gebruiker heeft enkele dagen geleidt tot een serverfalen voor alle gebruikers, onafhankelijk van welk platform of tabel.

Oke dat heb ik verkeerd begrepen. Dan wacht ik tot het probleem is verholpen.

Graag gedaan. De storing op AFAS is sinds dinsdag of woensdag jongstleden opgelost.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.