Grote verschillen tussen V1 en V2 Timetracking Teamleader

Sinds 5 september zien we dat het aantal records dat teruggegeven wordt vanuit de V2.Timetracking van Teamleader drastisch is gedaald. Nader onderzoek binnen Invantive-cloud leidde mij naar de volgende situatie voor een bepaalde medewerker binnen Teamleader:

 • De V1-variant Teamleader.V1Flat.TimeTracking54Weeks levert de data op zoals die verwacht wordt:

 • De V2-variant Teamleader.V2.TimeTracking levert totaal geen data aan voor betreffende medewerker:

 • Voor het gevoel ook de query van v1-v2-user-id toegevoegd om aan te tonen dat ik daadwerkelijk naar dezelfde persoon kijk:

Graag verneem ik wat er aan de hand is en wanneer er een oplossing verwacht mag worden.

Rondom deze tabellen zijn momenteel geen problemen bekend en geen wijzigingen doorgevoerd die dit zouden kunnen verklaren.

De eerste aanbevolen stap is om te analyseren waar de verschillen zitten.

Kunt u de uitvoer van deze queries toevoegen? U kunt de data verder anonimiseren door zelf een deling of vermenigvuldiging op de duur en een filtering op alleen datums waar u verschillen ziet op te nemen.

select /*+ http_memory_cache(false) */ 
    user_id
,   datum
,   sum(duration) duration
from  ( select user_id
     ,   trunc(date) datum
     ,   duration
     from  TimeTracking54Weeks
    )
group
by   user_id
,   datum

en

select /*+ http_memory_cache(false) */ 
    user_id
,   datum
,   sum(duration/60) duration
from  ( select user_id
     ,   trunc(started_on) datum
     ,   duration
     from  timetracking
     where started_on > trunc(sysdate) - 54*7
    )
group
by   user_id
,   datum

Dit topic is op verzoek van mij aangemaakt. Vandaar mijn reactie hierop.

Ik heb beide queries uitgevoerd maar de 2e geeft geen resultaat:

1e query:

2e query:

Zijn jullie al in de gelegenheid geweest hiernaar te kijken?

Graag verneem ik wat de vervolgstappen zijn omtrent het probleem met timetracking.

Deze vraag is nog niet verder bekeken omdat het nog niet reproduceerbaar is gebleken. Na afronding van de drukte rond de BTW-periode zal er contact gezocht worden t.b.v. delegatie.

Via delegatie is het probleem bekeken.

Eerste query:

select user_id
,   datum
,   sum(duration) duration
from  ( select user_id
     ,   trunc(date) datum
     ,   duration
     from  TimeTracking54Weeks
    )
group
by   user_id
,   datum
order
by   datum desc

levert ruim 10.000 rijen, waarvan de meest recente betrekking heeft op 13-10-2023.

Tweede query:

select user_id
,   datum
,   sum(duration/60) duration
from  ( select user_id
     ,   trunc(started_on) datum
     ,   duration
     from  timetracking
     where started_on > trunc(sysdate) - 54*7
    )
group
by   user_id
,   datum
order
by   datum desc

levert ruim 1.000 rijen, waarvan de meest recente betrekking heeft op 10-10-2023.

Een nadere analyse via V2 vanaf 2 dagen terug met:

select /*+ http_memory_cache(false) */ *
from  timetracking(started_after => trunc(sysdate) - 2)

levert 14 rijen op: 8 op 9 oktober, 4 op 10 oktober en 2 op 11 oktober.

Een nadere analyse via V1 levert via:

select tey.*
from  teamleader.v1.timetracking_entries(trunc(sysdate) - 2, trunc(sysdate) - 2 + 7) tey

als resultaat 58 rijen: 24 op 9 oktober, 28 op 10 oktober, 4 op 11 oktober, 1 op 12 oktober en 1 op 13 oktober.

De query:

select id
,   url
,   parameter_list
,   bytes_received
,   bytes_sent
from  sessionios@datadictionary
where id >= 18
order 
BY   id desc

toont hoe de API’s benaderd zijn:

waarbij de V1 API beduidend meer data teruggeeft.

Hieruit blijkt dat de aanroepen technisch correct zijn, maar dat de V1 API beduidend meer rijen teruggeeft voor een minstens zo breed datumbereik.

Advies is om dit probleem bij Teamleader Support aan te kaarten.

Mocht er gevraagd worden naar nog gedetailleerdere logging van de API-calls, dan zijn die te achterhalen via het Invantive Query Tool zoals beschreven in:

Dank voor het uitzoeken.
Er is contact gelegd met Teamleader.

Topic mag gesloten worden. Probleem is opgelost. Dank voor de hulp.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.