Power BI - TeamLeader - query wordt tweemaal uitgevoerd

Om de hoeveelheid Teamleader data die overgehaald wordt uit het bronsysteem naar Teamleader te beperken heb ik een parameter toegevoegd aan de queries:

select t.*
from   Teamleader.V2Flat.InvoiceLinesAll@tlr t
where  ([invoice_date] > :w1)

Waar w1 = 12/30/2020

Deze query haalt 2.628 records op in 25 seconden (uit de cache).

Toch merk ik in de monitoring dat vóór deze query uitgevoerd wordt, dezelfde query uitgevoerd wordt zonder parameter.

Deze query haalt 15.916 record op maar doet daar wel 48 minuten over.

Heeft er iemand een idee hoe dit komt en hoe dit kan vermeden worden ?

Ik neem aan dat het 2x ophalen zichtbaar was via Invantive Bridge Online Monitoring.

De herkomst van een query zal waarschijnlijk dezelfde applicatie zijn die ook de query met parameter uitvoert. Door aanpassingen in de configuratie van die applicatie, bijvoorbeeld Power BI Service, kan de uitvoering vermeden worden.

Zoals beschreven in “Herkomst Queries” is de applicaties van afkomst soms te achterhalen aan de hand van de headers.

Als het niet lukt om te achterhalen, dan is het soms handig om een gebruiker inactief te laten maken nadat alle gewenste datastromen omgelegd zijn naar een ander (service)account. Er zullen dan fouten optreden in de ongewenste verwerking - met soms vervelende bijwerkingen - maar dan wordt de bron meestal sneller duidelijk.

Het is raadzaam om een eigen HTTP-header toe te voegen met een herleidbare waarde aan bijvoorbeeld Azure Data Factory pipelines om het probleem van het niet kunnen herleiden van de herkomst van de OData queries te verkleinen. Een voorbeeld hoe de herkomst herleid kan worden staat beschreven in OData downloads herleiden naar Power BI data sets.

Bedankt voor de suggestie. Helaas is in de monitoring slechts de eerste lijn van de omschrijving zichtbaar (zie voorbeeld in bijlage). Is er een mogelijkheid om de volledige omschrijving te tonen ?

Ter info: de gebruikte browser is Chrome.

In Google Chrome is nu de volledige inhoud van de headers te zien zonder Tampermonkey of andere trucs. Gelieve het scherm te verversen.