Hoe exporteer ik de inhoud van Invantive Keychain?

Invantive Keychain bewaart gevoelige gegevens van een gebruikers in een versleutelde opslag op het apparaat. Soms is het nodig om de gegevens zoals wachtwoorden te kunnen gebruiken buiten het apparaat, bijvoorbeeld bij het importeren van de Keychain op een ander apparaat.

Dit topic beschrijft hoe de inhoud van Invantive Keychain geëxporteerd kan worden.

Het resultaat is een XML-bestand van de inhoud van de Invantive Keychain, zoals:

...
 <Entry>
  <UUID>kUbRQi1bSUaJsJeATZ19Sw==</UUID>
  <IconID>0</IconID>
  <Times>
   <CreationTime>2019-10-29T14:59:58.4180029Z</CreationTime>
   <LastModificationTime>2020-03-16T12:51:00.4366712Z</LastModificationTime>
   <LastAccessTime>2021-04-26T06:27:13.583574Z</LastAccessTime>
   <ExpiryTime>2019-10-29T14:59:58.4180029Z</ExpiryTime>
   <Expires>False</Expires>
   <UsageCount>74</UsageCount>
   <LocationChanged>2019-10-29T14:59:58.4180029Z</LocationChanged>
  </Times>
  <String>
   <Key>Title</Key>
   <Value>john.doe@acme.com</Value>
  </String>
  <String>
   <Key>UserName</Key>
   <Value>john.doe@acme.com</Value>
  </String>
  <String>
   <Key>ive-provider-name</Key>
   <Value>Teamleader</Value>
  </String>
  <String>
   <Key>ive-data-container-id</Key>
   <Value>https://app.teamleader.eu/api/48374</Value>
  </String>
...

De volgende stappen exporteren de inhoud van Invantive Keychain naar een XML-bestand:

 • Start Invantive Data Hub.
 • Meld aan op een willekeurige database.
 • Stel een wachtwoord in voor het exporteren.
 • Exporteer de Keychain.

Data Hub

Deze stappen zijn alleen mogelijk met Invantive Data Hub. Het maakt niet uit of een Windows, MacOS of Linux-versie gebruikt wordt van Invantive Data Hub. De andere producten zoals Invantive Query Tool en Invantive Control for Excel bieden op dit moment geen mogelijkheid om de Keychain te exporteren. Voor de export kan de gratis Public Data licentie gebruikt worden.

Start Data Hub

Op Windows kan Invantive Data Hub gestart worden via het Windows Start-menu. Op MacOS en Linux gebeurt dit meestal via de commandoregel:

john.doe@ws229 invantive-data-hub-20.1.467 % dotnet ./Invantive.Producer.Data.Hub.dll

*** Invantive Data Hub Multi-Platform (20.1.467-BETA+1163) on 22-08-2021 13:18:06 (UTC) ***

(C) Copyright 2004-2021 Invantive Software BV, the Netherlands. All rights reserved.

itgendhb029: Log File: Not configured
itgendhb066: License Contract Code: L123
itgendhb076: License Key ID: 132608793588337020
itgendhb067: Licensee: Invantive B.V.
itgendhb070: Licensor: Invantive B.V.
itgendhb033: OS Log On Code: john.doe
itgendhb034: Machine: ws229
itgendhb034: IIID: b4cde706-e357-5520-be5b-077ff63dfe8a
itgendhb035: Current Directory: /Users/john.doe/invantive-data-hub-20.1.467
itgendhb073: Product Installation Configuration File: /Users/john.doe/Invantive/Prd/Invantive Data Hub Multi-Platform/Inst/Data Hub Multi-Platform/product-installation-user.settings
itgendhb074: Product Configuration File: /Users/john.doe/Invantive/Prd/Invantive Data Hub Multi-Platform/product-user.settings
itgendhb075: Global Configuration File: /Users/john.doe/Invantive/user.settings
itgendhb227: User Name: John Doe (X)
itgendhb228: User Email Address: john.doe@acme.com
itgendhb229: User Phone Number: +31880026500

*** Connect ***

Question itgenlom005: (Partial) database name or unique number ('?' for list, append text to filter, '*' for discovery, 'L' for license, '@' for details, 'C' for exit)

Meld aan op Database

Na het opstarten van Invantive Data Hub moet eerst een verbinding met een willekeurige database gemaakt worden. De handigste keuze is Dummy; die database bestaat altijd en vereist geen aanmeldgegevens:

Question itgenlom005: (Partial) database name or unique number ('?' for list, append text to filter, '*' for discovery, 'L' for license, '@' for details, 'C' for exit)
?dummy
55: Exact Online\Dummy
58: Various\Dummy

Question itgenlom005: (Partial) database name or unique number ('?' for list, append text to filter, '*' for discovery, 'L' for license, '@' for details, 'C' for exit)
58
itgenlom014: Connection chosen: Various\Dummy

*** No configuration needed for alias 'Dummy': Fixed memory provider with fixed data set for regression testing and demos. ***
itgenlom015: Logging on
itgendhb205: Connect.
itgendhb206: Check compatibility.
itgendhb207: Check license.
itgendhb208: Configure user.
itgenuty650: Loading user information.
itgenuty652: Loading user preferences.
itgenuty653: Loading translations.
itgenuty654: Loading privileges.
itgenlom016: Connected! Connecting took 5.101 ms.
itgenlom035: Invantive SQL 20.1.467.3238 database.
itgenlom037: Active Data Containers
Alias   S P Name         Version      Data Container ID        Log On     L 
---------- - - -------------------- ----------------- ------------------------------- -------------- --
oauth   S  OAuth (Headless)   20.1.467.3237   OAuth Background        ws229...john.doe  
...
last    S  Last Resort     20.1.467.3237   LastResort           ws229...johhn.doe

itgendhb030: Database: Various\Dummy

Exclamation itgendhb071: Get help on the available statements with 'local help'.

INVANTIVE> 

De verbinding met de database is nu opgebouwd en de command-prompt INVANTIVE> verschijnt.

Stel Exportwachtwoord in

De software vereist dat een wachtwoord ingesteld wordt om de Keychain te kunnen exporteren. Bij elke volgende export zal dit wachtwoord opgegeven moeten worden. Het instellen gaat via het local keychain commando. Het standaard ingestelde wachtwoord is default. Dit standaard wachtwoord kan niet gebruikt worden om gegevens uit de Keychain te exporteren.

INVANTIVE> local keychain

*** Keychain ***

1. Export All as KeePass XML V2 File
2. Export Current as KeePass XML V2 File
3. Import KeePass XML V2 File
4. Set Export Password
E. Exit menu.
C. Exit application.
4

Question itgenktm006: Current Export Password
*******
Question itgenktm007: New Export Password
************
Question itgenktm008: Repeat New Export Password
************

Het wachtwoord voor het exporteren is nu ingesteld.

Exporteer Keychain

Vervolgens exporteren we de inhoud van de Invantive Keychain met het local keychain commando:

INVANTIVE> local keychain

*** Keychain ***

1. Export All as KeePass XML V2 File
2. Export Current as KeePass XML V2 File
3. Import KeePass XML V2 File
4. Set Export Password
E. Exit menu.
C. Exit application.
1

Question itgenktm001: File Name
Question itgenktm001: Use default value '/Users/john.doe/Desktop/invantive-keychain-export-all-20210822.xml' Question? [Y/n]
y
Question itgenktm005: Export Password
************

Verder

Het XML-bestand met de inhoud van de Invantive Keychain kan op verschillende manieren verder verwerkt worden: