Invantive Keychain toevoegen aan een bestaande KDBX-database in KeePass

Na het exporteren van de inhoud van de Invantive Keychain is er een onversleuteld XML-bestand met daarin de gegevens van de Keychain.

Dit XML-bestand moet zorgvuldig behandeld worden omdat er wachtwoorden, refresh tokens, server namen, two-step secret en andere gevoelige informatie in zal staan.

Het XML-bestand kan toegevoegd worden aan een bestaande KDBX-database in bijvoorbeeld KeePass. Dit topic laat zien hoe dat moet. Het eindresultaat is een KDBX-database zoals in onderstaande afbeeling:

De inhoud van een entry bevat behalve gebruikersnaam en wachtwoord ook de instellingen van attributen onder het tabblad “Advanced”:

Driverattributen in KDBX

Het toevoegen van de inhoud van Invantive Keychain aan een reeds besaande KDBX-database van KeePass is eenvoudig:

  • Kies voor File → Import.
  • Selecteer “KeePass XML (2.x)”.
  • Vul de bestandsnaam in.