Hoe kan ik een relatie leggen tussed de tabellen van "CRMDeals basic Deals@hst" and "CRMcompanies basic companies@hst"

Ik kan geen unieke kolom vinden om beide tabellen met elkaar te verbinden. De ID kolom in de tabel CRMCompanies is anders dan de kolom in CRMDeals. Is de relatieverbinding via een derde tabel? Zo ja, welke tabel?

In HubSpot kun je 1 bedrijf opvoeren als primaire relatie op een deal, en meerdere bedrijven als betrokken (zie Create and use association labels). Binnen HubSpot worden relaties tussen entiteiten zoals company en deal “associaties” genoemd.

De lijst van beschikbare associaties en hun labels zijn zichtbaar via de volgende queries:

select *
from associationtypesbyfromobjecttypetoobjecttype('DEAL', 'COMPANY')
--
-- 341 = deal_to_company_unlabeled
-- 5 = deal_to_company
--

select *
from associationlabelsbyfromobjecttypetoobjecttype('DEAL', 'COMPANY')
--
-- 341 = no label
-- 5 = "Primary"
--

Een associatie ligt tussen twee “objecten”; in dit geval enerzijds een “deal” en anderzijds een “company”. Elk object heeft een uniek nummer; de ID. Via de volgende query kun je de details opvragen van een object op ID:

select *
from  objects
where id = 5433420328

Het veld properties is helaas nog niet geexpandeerd.

Alle Associaties van een Deal Opvragen

Helaas is er nog geen tabel voor dealassociaties. Als tijdelijke workaround kan de volgende Startup SQL gebruikt worden:

--
-- Loop over all pages that can be retrieved from the HubSpot API.
--
declare
 l_orig_system_group varchar2;
 l_after_id     number;
 l_loop       boolean;
 l_first       boolean;
begin
 l_loop   := true;
 l_first  := true;
 l_after_id := null;
 --
 while l_loop
 loop
  l_orig_system_group := 'HUBSPOT-DEALS-' || to_char(newid());  
  insert into NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS@hst
  ( url
  , http_method
  , orig_system_group
  )
  select 'https://api.hubapi.com/crm/v4/objects/deal?limit=100&associations=company' || case when l_after_id is not null then '&after=' || to_char(l_after_id) end url
  ,   'GET'
  ,   l_orig_system_group
  ;
  if l_first
  then
   create or replace table DealCompanies@InMemoryStorage
   as
   select jte.*
   from  NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS@hst nst
   join  jsontable
       ( 'results[*].associations.companies.results[*]'
        passing nst.result_text
        columns deal_id     int64  path '::ancestor.::ancestor.::ancestor.id'
        ,    object_id    int64  path 'id'
        ,    association_type varchar2 path 'type'
       ) jte
   where nst.orig_system_group = l_orig_system_group
   ;
   l_first := false;
  else
   insert into DealCompanies@InMemoryStorage
   select jte.*, null rowid$
   from  NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS@hst nst
   join  jsontable
       ( 'results[*].associations.companies.results[*]'
        passing nst.result_text
        columns deal_id     int64  path '::ancestor.::ancestor.::ancestor.id'
        ,    object_id    int64  path 'id'
        ,    association_type varchar2 path 'type'
       ) jte
   where nst.orig_system_group = l_orig_system_group
   ;
  end if;
  --
  -- Extract offset to start at.
  --
  begin
   select jte.after_id
   into  l_after_id
   from  NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS@hst nst
   join  jsontable
       ( 'paging'
        passing nst.result_text
        columns after_id number path 'next.after'
       ) jte
   where nst.orig_system_group = l_orig_system_group
   ;
  exception
   when no_data_found
   then
    l_after_id := null;
    l_loop := false;
  end;
 end loop;
end;

Na het openen van de database (wat enigszins langzamer zal gaan, reken op 1 second per 100 deals in HubSpot), is er een tabel DealCompanies@InMemoryStorage beschikbaar.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.