Hoe kom ik aan een client ID en client secret voor Visma ionBIZ API?

Voor het koppelen van Visma ionBIZ (ionProjects) met Power BI of Invantive SQL is een client ID en een client secret nodig. Ook is het nodig om de beschikbare OData-tabellen op te geven. Voor het gebruik van de ionBIZ API is het ook nodig om de desbetreffende connectiviteitsmodule te bestellen bij ionProjects.

Voer de volgende stappen uit om een client ID en client secret voor ionBiz op te vragen / aan te maken voor gebruik met Invantive Cloud of een on-premises product:

  • Meld je aan op je ionBIZ omgeving via https://naam.ionbiz.com.
  • Ga naar Settings → General → Applications.
  • Kijk of er al een applicatie is voor Invantive:
  • Zo nee, voeg dan een applicatie toe met de volgende instellingen:
  • Zowel de client ID als de client secret beginnen met “0x” en bevatten ergens verder in de waarde nogmaals “0x”.
  • Voor on-premises gebruik kan https://clientredirect.invantive.com gebruikt worden. Voor Invantive Cloud moet de ionBIZ OAuth2 redirect URL ingesteld worden op https://cloud.invantive.com/app/setup/databases/new/ionbiz/token.

Voer de volgende stappen uit om tabellen beschikbaar te maken voor Power BI en SQL via Invantive Cloud:

  • De database kan gebruikt worden voor SQL, Power Automate- of Power BI-doeleinden.