Itgenibz030 "The client ID and/or client secret are incorrect." bij aanmelden op ionBIZ

Bij het verbinden met ionBIZ kan de volgende melding optreden:

itgenibz030
The client ID and/or client secret are incorrect.
Please check that the current values for the client ID and client secret have been used.
—> Invantive.Basics.ValidationException:
itgenibz030:
Not allowed to access table Countries
—> System.Net.WebException:
The remote server returned an error: (401) Unauthorized…

Deze melding treedt op als de tabel “Countries” niet toegankelijk is. De ionBIZ-tabel “Countries” wordt gebruikt om de geldigheid van de aanmeldgegevens te controleren bij gebrek aan een in de API geïntegreerde faciliteit.

De oplossing van deze foutmelding is om altijd leesrechten op de tabel “Countries” ter beschikking te stellen aan de geregistreerde app.