Hoe laat worden de Rabobank rekeningafschriften in Exact Online ingelezen?

Drie Rabobank-koppelingen

Het gebruik van een automatische koppeling met de Rabobank vermijdt arbeidskosten en vertraging bij het handmatig verwerken van bankafschriften. Vooral bij binnenlandse betalingen kan een automatische koppeling ook voldoende gegevens ontdekken in de afschriften om automatisch de bijbehorende inkoop/verkoopfactuur te markeren als zijnde “voldaan”. Een bankkoppeling is per bank anders; zo zal de ABN AMRO-koppeling los ingesteld moeten worden. Per Exact Online administratie kunnen meerdere bankkoppelingen gemaakt worden. De bijbehorende afschriften zijn na verwerking als document met bijlagen terug te vinden.

Momenteel zijn er twee koppelingen o.b.v. PSD2 tussen Rabobank en Exact Online:

 • een koppeling “aangeboden” door de Rabobank, die één keer per dag de rekeningafschriften inleest in Exact Online
 • een koppeling “aangeboden” door Exact Online, die viermaal dagelijks de rekeningafschriften inleest.

Door Exact lijkt gestuurd te worden om gebruikers op hun eigen koppeling te krijgen, maar voor dit topic wordt uitgegaan van de koppeling van de Rabobank zelf omdat deze bij de invoering en gebruik weinig tijd vraagt voor het authenticeren.

Voor augustus 2022 was er ook een andere Rabobank-koppeling die al jaren in gebruik was voor het importeren van afschriften. Die is inmiddels vervallen.

Oude Rabobank-koppeling voor Exact Online

De oude Rabobank-koppeling las in het algemeen de bankafschriften tussen 7:30 en 7:45 CET. Circa 1 op de 7 keer werden de bankafschriften later ingelezen, bijvoorbeeld in de late ochtend of middag.

Nieuwe Rabobank-koppeling

De tijd voor het inlezen van de Rabobank-rekeningafschriften met de nieuwe koppeling is tussen 6:00 en 6:15 CET, waarbij incidenteel zomertijd/winterverschillen optreden. Een enkele keer worden de afschriften later ingelezen, bijvoorbeeld in de middag. De frequentie van vertraagde aanlevering is sinds augustus 2022 is circa 2%. Ondanks alle ellende met de nieuwe Rabobank-koppeling lijkt de verwerking uiteindelijk significant stabieler.

Vertraging Smart Pay door Vervroegd Inlezen

Alhoewel het vervroegd inlezen omstreeks 6:00 voordelen met zich mee brengt, leidt dit soms juist tot een vertraging als gerelateerde processen transacties tussen 6:15 en 7:30 aanbieden bij de bank.

Een voorbeeld van een vertraging door het eerder inlezen is Rabo Smart Pay (voorheen “OmniKassa”). De overboeking voor PIN-betalingen vanuit Rabo Smart Pay vindt normaliter plaats tussen 06:25 en 06:55. Dit betekent dat de Smart Pay-betalingen pas een dag later in Exact Online ingelezen worden om afgeletterd te worden tegen de openstaande posten.

In combinatie met het gecomprimeerd aanleveren waardoor het vaak onmogelijk is om automatisch af te letteren betekent dit een vertraging van tenminste een kalenderdag plus een werkdag tussen het doen van een betaling via Rabo Smart Pay en het boeken tegen een vordering.

Een deeloplossing is om de Rabo Smart Pay webhook-berichten voor het afronden van de betaling al meteen in alle (sub)administraties te verwerken als “betaling onderweg”. Dit webhook-bericht wordt normaliter binnen enkele minuten aangeleverd, inclusief een unieke sleutel om de transactie te herkennen.

Gebruikte SQL

Voor het verzamelen van meetpunten is gebruik gemaakt van Invantive SQL-statements tegen Exact Online gebaseerd op:

select mm
,   hh
,   mi
,   count(distinct entrynumber) cnt
from  ( select hour(created) hh
     ,   case 
        when minute(created) < 15 then '00..15' 
        when minute(created) < 30 then '15..30' 
        when minute(created) < 45 then '30..45' 
        else '45..00' 
        end 
        mi
     ,   month(created) mm
     ,   entrynumber
     from  BankEntryLines@eol
     where Created > trunc(sysdate) - 180
     --
     -- Geen handmatige boeking.
     --
     and  CreatorFullName is null
    )
group 
by   mm
,   hh
,   mi