Erg lange duur API calls op Exact Online, meerdere tabellen

Wij zien vannacht zeer veel vertraging in het ophalen bij Exact Online.

Voorbeeld:

2021-04-23 04:43:18.817 --> 2021-04-23 05:39:02.350 Information itgendch436: Data Cache event occurred. (itgendch660) Completed download of 1,086 rows on partition 'xxx' for 'ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk'.`

en

2021-04-23 04:56:59.897 --> 2021-04-23 05:38:11.729 Information itgendch436: Data Cache gebeurtenis opgetreden. (itgendch660) Completed download of 1,883 rows on partition 'xxx' for 'ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk'.

en

2021-04-23 04:53:13.636 --> 2021-04-23 06:51:22.710 Information itgendch436: Data Cache gebeurtenis opgetreden. (itgendch659) Downloaded 99,709 rows on partition 'xxx' for 'ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLinesBulk'.

Als ik die laatste bijvoorbeeld terugzoek op Cloud in Session I/O, dan zijn alle calls gedaan tussen 23-04-2021 06:53:18 en 23-04-2021 06:58:54 met allemaal een duur tussen 1 en 2 seconde.

Er lijkt een gat in de calls te zitten rond een uur of 5 UTC (7 uur vanmorgen), maar ook eerder of later is er vertraging.

Is er iets bekend over problemen bij Exact of nieuwe limieten?

Er zijn geen foutmeldingen, maar hij heeft bij diverse klanten meer dan 3 kwartier gedaan over het downloaden van één pagina (1000 regels). De problemen zijn op meerdere machines waar Data Hub draait, er zijn alleen fouten bij Exact-vernieuwingen en niet bij andere pakketten en de server met repositories heeft juist minder werklast gehad. Het wijst dus op een algemeen probleem met Exact Online in eerste instantie.

Er was vannacht wel een probleem met de brievenbus van Exact Online, dat was bij de supportdesk van Exact ook bekend maar zou om 10:00 reeds verholpen zijn en in de loop van de dag weer binnenstromen. Of dat probleem ook voor de API gold was de supportdesk van Exact niet bekend.

Als we over alle downloads op AccountsBulk tot zover vandaag heenkijken, dan is de langste geregistreerde downloadtijd 77 seconden voor 100 rijen. In totaal zijn er 12 API calls op AccountsBulk die langer dan 15 seconden duurden. Dit betreft ook 4 administraties met enorme downloadsize van 40+ MB. Dit is gemeten over ruim 5.000 calls en 842 verschillende administraties vanochtend op AccountsBulk.

Gezien de vertraging tussen de aanvang en beeindiging, dan krijg ik de indruk dat er sprake is van een server die even “bevroren” is geweest. Op Azure hebben we dat vaker meegekregen bij een top 30 accountantskantoor. Een API call duurde dan opeens vrijwel exact 1 of 2 uur om daarna rustig verder te gaan. Dit probleem hebben we eerder alleen buiten kantooruren gezien.

Advies is job nogmaals draaien en dan kijken naar metingen.

Gaat het bij server dan om onze AWS Virtuele Machines die zijn bevroren, of de aanlevering van Exact die bevroren is?

In het scenario dat we eerder regelmatig zagen ging het om virtuele servers (in dit geval blijkbaar AWS) die een tijdje “bevroren” gedurende de nacht. Om daarna (echt bizar) rustig verder te draaien; de meeste netwerkverbindingen liepen zelfs door!