Hoe los ik error itgendch797 op: obsolete version 220 is available, but there is no last issued version on table partition

Ik krijg deze error na een upgrade van Data Replicator van 17.32 naar 20.0 gedurende de uitvoering van

alter persistent cache refresh

met in de logfile

2020-11-10 07:09:29.296 Error itgencun016: Uitroep itgendch797: The obsolete version 220 is available, but there is no last issued version on table partition on 'ExactOnlineREST.Financial.GLAccountClassificationMappings@360872 on https://start.exactonline.be/123 (28-5.608)'.
2020-11-10 07:09:31.303 Error itgendch797: InvantiveSystemException
  at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable)
  at Invantive.Basics.InvantiveSystemException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String validationCode, String errorMessage, String kindRequest, String stackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
  at ISQL.QJS.W(GlobalState , ExecutionOptions )
  at Invantive.Data.Providers.DataCache.DataCacheProvider.NPS.O(QJS )
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Invantive.Data.Providers.DataCache.DataCacheProvider.VIR(GlobalState , ExecutionOptions , Boolean , String[] , String[] , String[] , Nullable`1 )
  at Invantive.Data.Providers.DataCache.DataCacheProvider.LIR(GlobalState , ExecutionOptions , IProviderManager , Boolean , String , String , String , Nullable`1 )
  at Invantive.Data.Providers.DataCache.DataCacheProvider.Refresh(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, Boolean includeObsoleteOnly, String dataContainerAlias, Nullable`1 parallelRefreshes, DcUpdateStrategy forcedUpdateStrategy, Nullable`1 readyVersionMinimumFreshnessAgeMs)
  at Invantive.Sql.DdlStatementTree.OnExecute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  at Invantive.Sql.QueryTree.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  at Invantive.Sql.QueryPlan.ForcePlan(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
  at Invantive.Sql.QueryPlan.Fetch(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectDefinition objectDefinition, String sqlStatement)
...
2020-11-10 07:09:31.306 Information itgendhb041: Einde programma-uitvoering met exitcode 2.

Hoe los ik dit op?

De tabel ExactOnlineREST.Financial.GLAccountClassificationMappings kan waarschijnlijk niet meer gevonden worden. Dit is een tabel die ooit bestaan heeft, maar is vervallen op Exact Online.

Je kunt het beste kijken of er nog rapporten zijn die er gebruik van maken en die bijstellen om een alternatieve tabel te gebruiken.

Daarna kun je het bijwerken verwijderen. De wijze waarop hangt af van de omgeving, maar meestal is dit zoiets als:

 • Pak SQL-script dat data bijwerkt en verwijder de regels voor ExactOnlineREST.Financial.GLAccountClassificationMappings.
 • Meld je aan op de database inclusief het Data Replicator repository en verwijder alle oude replica’s met het drop statement:
alter persistent cache drop table ExactOnlineREST.Financial.GLAccountClassificationMappings

Zorg voor een goed backup en nette OTAP-scheiding.