Hoe maak ik een lijst uit Teamleader Focus met toekomstige agendapunten t.b.v. planning?

Hoe maak ik een lijst met toekomstige agendapunten in Teamleader van het team?

create or replace view PlanningAgendas
as
select ate.name
,   evt.title
,   evt.description
,   evt.starts_at
,   evt.ends_at
,   round((evt.ends_at - evt.starts_at) * 24 * 60) minuten
,   evt.location
--
-- Relatie naar personen gaat via EventAttendees.
-- Relatie naar company_id gaat via EventLinks.
--
,   evt.task_id
,   tak.title
,   tak.description
,   tak.project_id
,   pjt.title
,   pjt.description
from  Events(null, null, null, trunc(sysdate), trunc(sysdate) + 28, null, null) evt
join  ActivityTypes ate
on   ate.id = evt.activity_type_id
left
outer
join  Teamleader.V2.Tasks tak
on   tak.id = evt.task_id
left
outer
join  Teamleader.V2.Projects pjt
on   pjt.id = tak.project_id

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.