Interne serverfout itgenemd054

Bij het automatisch verversen via OData krijg ik de volgende foutmelding:

Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Aanvraag mislukt:
OData-versie: 3 en 4, fout:
De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (Systeemfout. (itgenemd054, e871486d-ba98-4197-b8e3-b3b1c587c531))
OData-versie: 4,

Ik zie dat de status Exact een foutmelding geeft. Hierbij doe ik de aanname dat dit probleem is opgelost zodra de status van Exact weer ok is. Mocht deze aanname niet kloppen, dan hoor ik het graag!

De foutmelding itgenemd054 heeft een andere oorzaak dan de Exact Online access token problemen. De Exact Online problemen lijken zich niet meer voor te doen.

De foutmelding itgenemd054 wordt veroorzaakt door een bug in de Data Guard koppeling met een van de achterliggende databases. Een fix is hiervoor aangebracht en als het goed is doet het probleem zich niet meer voor.

Mocht het probleem zich nog voordoen, gelieve dan een reactie toe te voegen inclusief het tijdstip.

Helaas alsnog dezelfde melding.

Tijd: 2022-05-08 05:55:53Z

De release is teruggetrokken en vervangen door de versie van vrijdag met ietwat beperktere ondersteuning qua vertalingen en App Online. Het downloaden zou nu weer moeten werken.

Het werkt weer, waarvoor dank!

1 Like

Ik krijg nu ook deze foutmelding.

Ter verduidelijking: Ik probeer voor het eerst een koppeling te leggen met Exact Online.

Er is vanochtend code geïdentificeerd waar deze foutmelding nog kan optreden. Het betreft een recent toegevoegde interne kwaliteitscontrole die een groot deel van de interacties tussen Data Guard en andere back-end systemen met de database controleert (zie Invantive Cloud Structure).

Het detecteert latent aanwezige kwaliteitsissues in de programmatuur en maakt daarvan fatale fouten.

Een nieuwe release wordt op dit moment getest die dit probleem zou moeten oplossen.

De oorzaak van de verschillende itgenemd054 melding is opgelost door een nieuwe release in productie te nemen.