Itgenclr000 An internal error 'B8C5DD'

Ik heb een probleem gelijkend op Itgenclr012: An internal error '246A7E' in Power BI bij reload Exact Online data opeens ook.

DataSource.Error: Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Aanvraag mislukt:
OData-versie: 3 en 4, fout:
De externe server heeft een fout geretourneerd:
(500) Interne serverfout.
An internal error ‘B8C5DD’. Please contact your supplier.
(itgenclr000, da0a8b3d-ec18-4462-b4ed-5f87d87b6d44)

zodra ik naar ‘Systeemberichten’ ga, krijg ik ook nog deze melding:

DataTables warning: table id=DataTables_Table_0 - Ajax error.
For more information about this error, please see http://datatables.net/tn/7

Is er een aanpassing geweest aan de database instelling OData4 Cache Only kort voordat deze foutmelding optrad?

Treedt deze melding nog steeds op?

Dat zou het goed geweest kunnen zijn. Het lijkt nu weer goed te werken.

Fijn te horen. Bij wisselen tussen OData response cache only modus en non-cache only modus is een bug geïdentificeerd en inmiddels opgelost. Bij de overgang vanuit/naar de cache-only modus binnen een sessie werd een deel van de sessiegegevens niet juist opnieuw ingesteld.

Workaround was om de cache te resetten via de menu-optie rechtsboven.