Invantive Estate genereert helicopterview over alle informatiestromen bij vastgoedontwikkeling

artikel-ballast-nedam-helicopterview-vastgoed-informatie

Invantive richt zich vooral op financiële dienstverleners, productie- en vastgoedbedrijven. ‘Juist in deze sectoren is het van levensbelang om de complexe bedrijfsprocessen en financiële stromen transparant te maken, goed op elkaar af te stemmen en permanent een vinger aan de pols te hebben. IT is hierbij onontbeerlijk. Bedrijven groeien en schaffen in de loop der jaren steeds meer systemen aan. Een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) of een combinatie van diverse systemen, zoals MIS (Management Informatie Systeem) en een CRM (Customer Relationship Management) systeem. Maar de systemen moeten wel mee groeien met de onderneming. Met elkaar kunnen blijven communiceren. Anders werkt alles na verloop van tijd langs elkaar heen, met alle gevolgen van dien. De doorlooptijd wordt te lang, de informatie is incompleet of pas na lange sessies en ingewikkelde rapportages toegankelijk voor het management. Allemaal problemen die wij kunnen oplossen.’

‘De afgelopen jaren is Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij sterk aan het groeien,’ legt Daniël Wabeke die al sinds jaren bij Ballast Nedam werkt, uit. ‘Er is niet alleen sprake van een groei in aantallen, maar ook in tijdspanne (projecten worden steeds langduriger) en in complexiteit. Steeds meer mensen zijn steeds langer bij een project betrokken. Dat heeft binnen Ballast Nedam Ontwikkeling geleid tot een behoefte aan professionalisering.’

Behoefte aan efficiënte beheerstool

‘Een vastgoedproject draait naast een uitgekiende stedenbouwkundige opzet, een fraaie architectonische vormgeving en de juiste vraag/aanbod verhouding om het bundelen van de diverse informatiestromen. Voorheen werden al deze gegevens binnen Ballast Nedam ontwikkelingsmaatschappij hoofdzakelijk vastgelegd via Excel en Word. Maar door de eerder omschreven ontwikkelingen en het daaruit voortvloeiende professionaliseringsproces ontstond de behoefte aan een transparantere beheerstool. Zo ontstond het contact met het bedrijf Invantive,’ vertelt Pepijn Nijhuis, die als controller ruim drie jaar bij Ballast Nedam Nieuwegein werkt, en daarvoor voor de Engelse dochter van dezelfde organisatie werkzaam was. Wabeke: ‘Het interessante van het Invantive Estate pakket is dat je de hele levenscyclus van het project in alle fases en door alle jaren heen kunt volgen. Bovendien regelt Invantive Estate niet alleen informatiestromen, maar biedt eveneens een actueel financieel inzicht in vastgoed ontwikkelingsprojecten waardoor een meer efficiënte grip op budgetten ontstaat. Een ander groot voordeel is dat het product transparant is, en dan bedoel ik transparant naar onderliggende systemen en informatiebronnen. Invantive Estate kan een soort helicopterview genereren over alle bronnen heen.’

Direct ingrijpen

Invantive Estate wordt gekoppeld aan het financiële systeem, maar geeft ook inzicht in documentenbeheer,’ vervolgt Nijhuis. ‘Alle (financiële) informatiestromen worden transparant en makkelijk toegankelijk. Dat scheelt enorm veel tijd en irritaties. Zo ben ik als controller niet meer wekenlang bezig om alles uit te spitten. Ook worden de beheersing van projecten door het management en het inzicht in bedrijfsprocessen verbeterd. Zo wordt het gemakkelijk om continue alle projecten te monitoren en direct in te grijpen als dat nodig blijkt!’

Publicatie uit Nederland in Ontwikkeling 2008