Itgenclr060 bij instellen MFA-code op Invantive Cloud

Bij het inschrijven op Invantive Cloud treedt sinds release 24.0 een foutmelding op:

itgenclr060
Generic error of type ‘50A6EB’.

Aan een oplossing wordt gewerkt.

Wij hebben hier ook last van. Horen graag wanneer het is opgelost.

De foutmelding itgenclr060 treedt niet meer op bij het instellen van de MFA-code.

Oorzaak was een incompatibiliteit van de nieuwe 24.0-release met de nieuwe infrastructuur.

Een voorziening is doorgevoerd dat indien het genereren van de QR-code niet lukt, dan altijd wel de secret key getoond wordt.