Itgenasn008 bij invoeren bevestigingscode voor Invantive Cloud

Bij het inschrijven op Invantive Cloud krijg ik in de laatste stap voor het invoeren van een bevestigingscode een foutmelding:

itgenasn008
Systeemfout.

Hoe kan ik me inschrijven?

De waarschijnlijke oorzaak van itgenasn008 is een configuratiewijziging die vandaag doorgevoerd is, maar nog niet afgerond. Inmiddels is die afgerond. Zou u nogmaals willen proberen?

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.